23948sdkhjf

Jernkontoret släpper nytt EU-manifest som rör industrin

I ett EU-manifest lyfter Jernkontoret viktiga frågor som rör industrin för den kommande mandatperioden, 2024 till 2029.

I Jernkontorets manifest, som delats in i sex delar, beskrivs vad som bör ske på EU-nivå för att skapa de förutsättningar för stål- och järnindustrin i Sverige som behövs för att fortsätta bidra till jobb, omställning och konkurrenskraft.

Manifestets sex delar behandlar klimat, miljö, energi, handel och forskning, skriver Jernkontoret i ett pressmeddelande.

– Både vi inom järn- och stålindustrin och svenska politiker som verkar inom EU behöver bli bättre på att arbeta proaktivt för att svenska förutsättningar ska få större genomslag i arbetet med EU:s lagstiftning. I den svenska EU-valrörelsen borde industrifrågorna ha en självklar plats. Det är i industrin som jobben, konkurrenskraften och den gröna omställningen skapas, och därför är det särskilt viktigt att vi inom industrin tidigt berättar om våra prioriteringar,  kommenterar Kristian Ljungblad, public affairs-direktör på Jernkontoret.

I manifestet lyfts bland annat gränsjusteringsmekanismen, CBAM, så att industriföretag inte ska missgynnas vid utlandsexport och fri handel. 

– EU sätter ramverket för hur omställningen ska ske. Men det är innovativa och konkurrenskraftiga företag som genomför omställningen, samtidigt som de skapar arbetstillfällen och bidrar till samhälle och ekonomi. EU har en otroligt viktig roll under kommande mandatperiod att skapa förutsättningarna som krävs för att nå de uppsatta klimatmålen, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret, i en kommentar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125