23948sdkhjf

Nytt verktyg lanseras – avlägsnar oxid från metalloxider

Plasmatreat GmbH, tillverkare av atmosfäriska plasmasystem för förbehandling av substratytor, har lanserat ett verktyg, Redox-Tool, som tar bort oxid från metallytor när man använder plasmaberikade vätejoner.

Redox-verktyget förbättrar den elektroniska tillförlitligheten genom att reducera metalloxider under atmosfärstryck. Verktyget lanserades på mässan Productronica 2023 i mitten av november i München, Tyskland. Enligt Plasmatereat reducerar verktyget säkert och effektivt oxidlager på elektroniska komponenter i en inline-process.

Metaller är en viktig del av elektroniktillverkning. Dess yta oxiderar dock när den utsätts för luft och fukt och förhindrar därmed bildandet av en perfekt lödfog i produktionsprocessen. Redox-verktyget råder bot på detta och kan till och med kan göra användningen av flussmedel överflödig. Systemet använder endast en kombination av kväve och väte, vilket eliminerar behovet av miljöskadliga myr- eller citronsyror. Vid behandling värms komponenterna upp i en tunnel med en eller två fält som är översvämmade med inert gas t.ex. N2 (kväve) eller N2H2 (kemiska föreningen Diazen) och förberedda för plasmareduktion.

Plasmamunstyckena, som också arbetar med inert gas, tar tillförlitligt bort instängda syremolekyler från metallytan. Kontrollerad kylning av de behandlade produkterna under inerta förhållanden stabiliserar reduktionen som uppnås för nästa processteg. Resultatet av plasmaappliceringen är en optimerad ytvidhäftning för efterföljande processer.

Plasmatreat arbetar även målinriktat med att expandera användningsområdena för sin Openair-Plasmateknik. Funktioner av nanolager genererade av PlasmaPlus-processen kommer öppna upp för anmärkningsvärda produktionsmöjligheter under 2024. Med denna innovation blir det möjligt att skapa torra, miljövänliga, säkra och pålitliga processer, uppger företaget.

I Norden är företaget representerat av dotterbolaget Plasmatreat Nordic AB.

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078