23948sdkhjf

Hydro får erkännande för sin banbrytande aluminiumteknik

Hydro har utsetts till "Energy Transition Changemaker" av ordförandeskapet för COP28 i Dubai för nollutsläppsteknologin HalZero.

Samtidigt har projektet nått en ny milstolpe med beslutet att bygga en testanläggning i Porsgrunn, där målet är att producera de första proverna av aluminium till 2025. Det skriver norska Metal Supply.

– Vi leder vägen för att ta bort klimatutsläppen från aluminiumproduktion. Det här priset är ett viktigt erkännande av våra ansträngningar att utveckla teknik som kan bli den största som hänt inom aluminiumproduktion sedan Hall-Héroult-processen uppfanns 1886, säger vd Hilde Merete Aasheim, som presenterade projektet i Dubai under COP28.

Utvecklingen av HalZero är en del av Hydros tekniska färdplan för att minska koldioxid-utsläppen vid aluminiumproduktion. Befintlig teknik släpper ut koldioxid som en oundviklig del av elektrolysprocessen. Metoden som Hydro nu utvecklar frigör syre istället för koldioxid. Om Hydro lyckas med satsningen kan HalZero användas i nya aluminiumverk runt om i världen och bidra till att minska koldioxidutsläppen i en utsläppsintensiv sektor. Aluminiumproduktionen står för närvarande för två procent av världens totala klimatutsläpp.

Hydro har tagit beslutet att bygga en testanläggning för HalZero på Herøya i Porsgrunn och nådde därmed en ny milstolpe i projektet. På Herøya kommer teamet av kompetenta teknologer att fortsätta arbeta med att mogna de olika stegen i processen. Ambitionen är att producera de första proverna av aluminium 2025 och pilotvolymer i industriell skala 2030 som förberedelse för driftsättning av HalZero i ny smältverkskapacitet.

Parallellt arbetar Hydro med att utveckla kolavskiljning och lagring för befintliga smältverk, samtidigt som man arbetar för att öka användningen av förnybar kraft och testa grönt väte genom hela värdekedjan.

– Vägen till aluminium med nollutsläpp är lång, men vi har gjort stora framsteg de senaste tre decennierna. Vi har lyckats minska koldioxid-utsläppen vid norska aluminiumverk med 55 procent sedan 1990, samtidigt som produktionen av aluminium har fördubblats. Testanläggningen för HalZero är ytterligare ett steg på vägen mot noll, säger Aasheim.

"Energy Transition Changemakers" är ett initiativ under COP-ordförandeskapet i Förenade Arabemiraten som syftar till att stimulera näringslivet att investera i innovativa och skalbara dekarboniseringsprojekt. Hydro är ett av de företag som valts ut för att visa upp lösningar som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och påskynda det gröna skiftet inom den kolintensiva industrin.

Hydro och andra norska industriföretag utgör Norges officiella företagsdelegation som deltar på klimatkonferensen för att visa upp norska gröna lösningar.

– Jag gratulerar Hydro till detta erkännande som "Energy Transition Changemaker". Detta är inte bara ett erkännande av vikten av HalZero-projektet, utan visar också hur ledande norska företag går upp för att erbjuda koldioxidneutrala lösningar för det gröna skiftet, säger Håkon Haugli, vd för Innovation Norge.

Om HalZero:

HalZero-tekniken bygger på att omvandla aluminiumoxid till aluminiumklorid före elektrolys. Klor och kol hålls i ett slutet kretslopp så att CO2-utsläpp undviks. Det enda som frigörs är syre. HalZero kommer därför att kunna dekarbonaisera aluminiumproduktionen genom att eliminera utsläpp från både elektrolys och anodbakning.

Hydro producerar redan primäraluminium med ett koldioxidavtryck på mindre än 4 kilogram CO2-ekvivalenter per kilogram aluminium, mindre än en fjärdedel av världsgenomsnittet på 16,7 kilogram. Till 2030 ska företaget minska utsläppen med ytterligare 30 procent i värdekedjan och leverera de första pilotvolymerna av aluminium baserat på utsläppsfri produktionsteknik.

Hydro

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141