23948sdkhjf

Positivt för industrikonjunkturen

Ytterligare förbättring för den svenska industrikonjunkturen - PMI steg med 1,6 indexenheter under försommaren.
Det ser positivt ut för den svenska industrikonjunkturen, PMI ökade till 53,5 i juni från 51,9 i maj, en ökning med 1,6 indexenheter. Uppgången var bred där samtliga delindex gav ett positivt bidrag till att PMI-totalt steg, enligt ett pressmeddelande.

Störst ökning för orderingången
Orderingången svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI. Uppgången kom både från hemma- och exportmarknaden som tog ytterligare ett kliv in i tillväxtzonen. Det har också satt positiva avtryck i företagens orderstockar.

Högsta nivåerna sedan 2011
Företagens produktionsplaner har gått upp och nådde i juni 60,9, vilket är de högsta nivåerna sedan sommaren 2011. Delindexet för sysselsättningen blev 47,8 i juni och visar att industriföretagen alltjämt minskar på personalstyrkan samtidigt som indexet för produktionen steg. Det innebär att produktiviteten i industrin fortsätter att öka.

Svag uppgång för prisökning
Prisökningstrycket i producentledet är fortsatt lågt även om indexet steg till 42,2 i juni från 41,6 i maj. En bristfällig efterfrågan och en tilltagande konkurrens begränsar sannolikt leverantörernas priser på rå- och insatsvaror.
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11