23948sdkhjf

Sammanställning: Metallpriserna under sommaren

Metallpriserna hade sina upp- och nedgångar under sommarmånaderna, juni till augusti, skriver SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Järnmalm: Priset på järnmalm bromsades efter första kvartalets starka utveckling och gick upp och ner under sommarmånaderna till följd av produktionsbegränsningar och  en svag fastighetssektor i Kina. Även en ökad export från Australien, Brasilien och Indien samt en generell ekonomisk instabilitet påverkade.

Koppar och zink: Koppar och zink påverkades också av den ekonomiska osäkerheten. Under juni och juli ökade priset på basmetallerna. Men under början av augusti minskade priserna igen. Mot slutet av augusti, däremot, steg priset på koppar något på grund av nedgraderade prognoser från stora kopparproducenter i Chile och Zambia.

Nickel: Nickelpriset föll till den lägsta siffran på ett halvår med sina 20 000 dollar per ton i mitten på augusti. Men stimulansåtgärderna i Kina gjorde att priset åter ökade något.

 – Efterfrågan på nickel är generellt robust på grund av konsumenternas efterfrågan på elfordon och rostfritt stål. Samtidigt förväntas stark tillväxt av nickelutvinning i Indonesien och Kina vilket kan leda till framtida överskott på marknaden, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Guld: Priset på guld gick i vågor. Avtagande inflation i USA gjorde att dollarkursen blev lägre och efterfrågan på guld ökade. Men i mitten på augusti återhämtade sig den amerikanska ekonomin och guldpriset föll under 1 900 dollar per troy uns. Långtidsprognoserna är dock fortsatt optimistiska.

Silver: Silverpriset följde guldpriset. I slutet av augusti steg priserna på båda ädelmetallerna då USA:s centralbank signalerade om räntesänkningar.

Palladium: Den stärkta amerikanska dollarn fick palladiumpriset att falla till sin lägsta nivå sedan december 2018 och nådde 1 209 dollar per troy uns i mitten på augusti. Ökad tillverkning av elfordon gör att efterfrågan på palladium förväntas minska.

Platina: Under samma period drevs priset på platina upp, detta då efterfrågan ökade. Platina används i bland annat vätebränsleceller vilket gör att utvinning av platina gynnas av klimat- och energiomställningen.

Kobolt: Lägre koboltpriser under sommaren på grund av den ekonomiska instabiliteten. En ständigt minskad efterfrågan till följd av Kinas ökade tillverkning av litium-järn-fosfatbatterier.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.08