23948sdkhjf

Stor ökning av mineraltillgångar för LKAB

Nu presenterar LKAB sina sammanfattade tekniska rapporter om mineraltillgångar och mineralreserver för 2022.

— Våra team har återigen levererat mycket framgångsrika resultat för året, säger Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB i rapporten.

Jämfört med 2021 har mineraltillgångarna ökat med 18 procent, medan mineralreserverna minskat med 6 procent. Per Geijer-fyndigheten i Kiruna har för första gången rapporterat en tillgång på sällsynta jordartsmetaller.

Mineralreserverna av järnmalm i Malmberget och Kiruna minskade i takt med gruvproduktionen och till följd av en viss nedgradering i Kirunagruvan efter den seismiska händelsen 2020. Leveäniemigruvan i Svappavaara har visat på ökade mineralreserver på 13 procent till närmare 100 miljoner ton.

Även mineraltillgångarna i Kiruna ökade med 16 procent till 800 miljoner ton och Malmberget rapporterar en ökning på 22 procent till 1,2 miljarder ton. I Svappavaara har mineraltillgångarna i Gruvberget ökat med 10 procent till över 400 miljoner ton.

Prospekteringen i Per Geijer-fyndigheten har ökat mineraltillgången till 585 miljoner ton järnmalm och fosfor. Det ökade tonnaget har för första gången rapporterats som en antagen mineraltillgång av oxider av sällsynta jordartsmetaller – i mycket högre halter än vid LKAB:s andra fyndigheter, skriver bolaget i rapporten.

Mot slutet av året har LKAB identifierat mineralreserver på över 1,1 miljard ton och mineraltillgångar på 3,2 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna, inklusive Per Geijer.

— Utsikten för att LKAB-gruvornas livslängd ska förlängas ytterligare har förbättrats rejält genom de här tillskotten till företagets mineralfyndigheter, säger Ian Cope.

Fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineraler:

 • LKAB:s malm innehåller kritiska sällsynta jordartsmetaller och fosfor bundna i apatit. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns i LKAB:s malmer.

 • Fosfor är ett av tre viktiga näringsämnen som tillsätts i mineralgödsel som används inom jordbruket. Ungefär hälften av världens jordbruksproduktion är beroende av mineralgödsel.

 • Användning av vätgas och elektrifierade processer innebär att de huvudsakliga processerna blir fossilfria.

 • LKAB kan bli en betydande producent av kritiska mineraler för jordbruket och grön teknik.

 • Idag är Europa beroende av import av kritiska råvaror och mineraler som är ekonomiskt viktiga, och det finns risker med försörjningssäkerheten:
  - Fosformineralgödsel som importeras kan innehålla höga halter av kadmium som kan orsaka benskörhet.
  - Europa är importberoende av fosfor till 90 %, och Ryssland har stått för en betydande del av fosforproduktionen. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har tillgången och priserna på mineralgödsel blivit ett stort problem som kan leda till höga livsmedelspriser globalt och matbrist i fattiga länder.
  - Sällsynta jordartsmetaller importeras nu till 98 % från Kina.

LKAB

Rapporten omfattar perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078