23948sdkhjf

Därför växer ofta bakterier i en liten tank

| Medlemsnyhet | Företag Wallenius Water Innovation AB

En liten skärvätsketank orsakar ofta mer problem än en stor, eftersom bakterierna växer snabbare. Jag går igenom fem orsaker till dessa bakterieutbrott.

Det finns många olika anledningar till att det är tätare bakterieutbrott i en liten tank än i en stor. Svaret liknar schemat för en naturvetenskaplig klass och finns i biologin, kemin, fysiken, strukturen och ekonomin.

1. Biologiska faktorer
Mängden organiska föroreningar och mängden ”yta” i form av tankar, rör och spån där bakterier kan frodas är större i en liten tank i förhållande till vätskevolymen. Livsbetingelserna för organiskt liv är alltså bättre eftersom det finns mer ”mat” per volym vätska. Organiska föroreningar kan också leda till att temperaturen varierar kraftigt, vilket även det är gynnsamt för bakterier.

2. Kemiska faktorer
Vätskans förmåga att motstå bakterietillväxt (biostatisk förmåga) är i mycket avhängig på att rätt och konstant koncentration hålls i tanken. I små tankar varierar koncentrationen mycket mer än i en stor tank vilket innebär att tillgängligheten för bakterier oftare är högre.

3. Fysikaliska faktorer
Cirkulationen i små tankar är ofta mycket varierande. Ibland, beroende på skiftgång, står maskinen stilla under nätter och helger. Under dessa tider cirkulerar inte vätskan och det är stor risk att framförallt anaeroba bakterier växer till.

När maskinen körs, är cirkulationen istället ofta väldigt hög. Det minskar möjligheten att kunna sedimentera partiklar och demulgera läckolja. Ett riktvärde för tankens storlek är 10 – 15 ggr minutflödet i maskinen (beroende av produktionsprocess).  

4. Arbetsstrukturella faktorer
En stor tank eller ett centralsystem har ofta en dedikerad person som har ”full koll”. När det kommer till en liten tank eller singeltank är det ofta flera operatörer som har till uppgift att hålla koll på koncentrationen i samtliga mindre tankar. Då finns det en överhängande risk att kvalitetskontrollen av vätskan ramlar mellan stolarna. Jag återkommer till detta i ett separat blogginlägg.

5. Ekonomiska faktorer
Vid upphandlingen har fokus legat på maskinen, och det blir lätt för leverantören att pruta på kvaliteten på tanken som hör till. En klassiker är att service och rengöring av tanken i praktiken blivit omöjlig eftersom tanken är belamrad med pumpar, prång och utrustning och filtren är ofta undermåliga.

 

Få ut det mesta av din tank
Vill du veta mer om hur du hanterar små tankar på bästa sätt? Hämta hem vår e-bok! 


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
Wallenius Water Innovation AB

Franzéngatan 3
112 51 STOCKHOLM
Sverige
Wallenius Water Innovation AB

Tipsa en kollega

0.059