23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tebis Version 4.0 Release 6 lanseras i slutet av juni

| Medlemsnyhet | Företag Tebis Scandinavia AB

Enastående 5-axliga funktioner med förenklad användning

De nya och optimerade funktionerna för simultan 5-axlig fräsning i Tebis V4.0 Release 6 är en absolut höjdpunkt för alla som vill utnyttja potentialen bättre hos sina moderna högpresterande maskiner. Den nya programvaran utmärker sig även genom sin användarvänlighet och säkerhet.

Följande är speciellt användbart vid simultan 5-axlig fräsning:

  • Nya högeffektiva strategier för adaptiv och konturparallell grovbearbetning.
  • Enkel och snabb bearbetning av sammanhängande fräsområden vid isoparametrisk ytlayout.
  • Integrerad förhandsvisning av verktygsvinkling vid fräsning mellan vektorer.

Helt i linje med mottot "enkelt, transparent och mer automatisering" har många funktioner integrerats för att avsevärt förenkla det dagliga arbetet. Här följer några av de största nyheterna i Tebis V4.0 Release 6:

Grovbearbetning av friformsytor. Funktionen ”MSurf” för simultan 5-axlig grovbearbetning är lämplig för alla som vill utnyttja, med minimal ansträngning, fördelarna med simultan 5-axlig bearbetning av friformsytor. Det finns många exempel på användningsområden, bl a vid tillverkning av pressverktyg, där stora friformsytor ofta måste tillverkas med några få kavitetsområden. Man behöver bara välja ytor och ämne så är man redo att starta. Med funktionen kan man välja mellan adaptiv och konturparallell banlayout. 

Högeffektiv adaptiv grovbearbetning av friformsfickor. Funktionen ”MPocket" är avsedd för simultan 5-axlig grovbearbetning av områden med många kaviteter. Strategierna för adaptiv och konturparallell fräsning är integrerade. Högmatningsfräsar (HPC) kan avverka stora volymer med material väldigt snabbt, framförallt vid adaptiv grovbearbetning. Klicka här för video

Enkel bearbetning av flera ytor genom direkt selektering. Anslutande fräsområden kan nu bearbetas i en enda operation utan behov av extra konstruktionsarbete, även för isoparametriska banlayouter: Välj ytorna, visa fräsområdet och starta beräkningen. Mycket komplexa fräsområden kan enkelt beredas med funktionen ”Drive”. Klicka här för video

Fräsning med interaktiv visning av verktygsriktning. Simultan 5-axlig finbearbetning med funktionen "MSurf" var väldigt bekväm att använda redan innan Release 6: Verktygsriktningen interpoleras mellan enkelt valda vektorer – ytkvalitén är ofta bättre än i enkel fräsning i normalen mot detaljen. Denna funktion har förbättrats ytterligare i Release 6: Den integrerade förhandsvisningen av verktygsriktningen möjliggör kontroll och optimering av verktygsriktningen redan vid programmeringen – det blir inte enklare än så här.  Klicka här för video

3D-fräsning

Snabb indelning av detaljen i tre olika fräsområden, baserade på släppningsvinkel, genom avancerad analys. Vid finbearbetning av 3D-ytor med funktionen ”MSurf” kan detaljen numera delas in med två vinkelbegränsningar till flacka, neutrala och branta fräsområden. Man kan definiera överlapp mellan fräsområdena för ännu bättre ytkvalitet vid övergångarna. Detta möjliggör optimal användning av verktygen i varje enskilt fräsområde på detaljen, samtidigt som man kan optimera fräsmallarna och reducera maskintiden.  Klicka här för video

Verktygsfunktioner

Optimal verktygsvinkling för finbearbetning med cirkelsegmentfräsar med tunnformad geometri. Hur man bättre utnyttjar potentialen hos tunnformade fräsar (barrel cutter): Vid 3-axlig indexerad finbearbetning (MSurf) avgör man lämplig verktygsvinkling med en speciell testfunktion och därefter definierar man optimal kontaktpunkt mot detaljen. När vinklingsalternativet "None" är valt vid simultan 5-axlig valsfräsning (MSide) positioneras kontaktpunkten automatiskt på den nedre delen av verktygsradien. Detta resulterar i att man kan använda verktygen optimalt i alla bearbetningssituationer, reducerar maskintiderna samt säkerställer högre ytkvalitet.  

CAM – arbetsplan

Global tilldelning av material i arbetsplanen. Med en ny inställningsmöjlighet kan man automatiskt tilldela en specifik materialtyp till samtliga bearbetningar. Den lagrade skärdatan används automatiskt. Materialtypen kan justeras individuellt för individuella NCJob. Detaljer med komponenter i olika material kan därför också bearbetas korrekt. Dessutom kan man i konfigurationen definiera vilken materialtyp som automatiskt ska tilldelas i alla lägen. Klicka här för video

Automatisk deaktivering av NCJob. Denna nya funktion föenklar avsevärt arbetet med NCJob-mallar: i konfigurationen anger man om NCJob som ej kan generera fräsområden eller verktygsbanor skall inaktiveras. Bearbetningssekvensen anpassas därefter automatiskt i arbetsplanen – baserad på föregående bearbetningsoperationer och detaljgeometrin. Dessa nya anpassningar sker för 3D-fräsfunktionerna för grovbearbetning (RPlan), restbearbetning av ytor (RSurf), hörnfräsning (RCorn) samt bearbetning och restbearbetning av hålkäl (MFill och RFill).

CAM – NC-automatisering

Enkel tilldelning av stoppytor vid bearbetning av features. Tilldelningen sker i tre steg: välj alla relevanta områden som stoppytor, välj features som ska bearbetas, och slutligen välj bort intilliggande problematiska geometrier.  Klicka här för video

Maskinteknologi

Förenklad hantering av skärdata för verktyg. Ändra skärdata – såsom teknologiparametrar, skärhastighet, matning, varvtal och ingreppsdjup i verktygsbiblioteket – för alla valda verktyg, baserat på tillverkningstyp såsom borrning, fräsning, svarvning eller djuphålsborrning, med en knapptryckning. Använd filterfunktionerna för mer transparens, radera grupper med data eller kopiera dem med tilldelade skärmaterial, material, kategorier och bearbetningsgrupper. Detta ger mer flexibilitet och gör att man exempelvis snabbt kan justera skärdatan till verktygsleverantörens rekommendationer. Klicka här för video

Konfigurerbar NC-utmatning. NC-utmatningen kan numera organiseras tydligt och enkelt: baserat på ens företagsspecifika processer kan man definiera en maskinspecifik utmatningskatalog eller placera filerna i startkatalogen för CAD-filen så alla relevanta filer är samlade på en central plats. Man kan automatiskt skapa kataloger med underkatalogstruktur och därigenom förenkla arbetet med flera filer.  Klicka här för video

Ny aggregatshanterare för förbättrad hantering och högre säkerhet. Man kan numera centralt förvalta alla maskinaggregat för verktygsmaskinerna – såsom backar, stöddockor och dubb – i ett separat bibliotek och montera dem till kompletta aggregat. Man kan utrusta maskinen med alla aggregat i arbetsplanen och simulera den verkliga tillverkningsprocessen 1:1 i den virtuella världen. Detta säkerställer att endast fullständigt testade NC-program överförs till maskinen.  Klicka här för video

CAD – beredningsfunktion för simultan 5-axlig fräsning

Definiera enkelt fräsområden för simultan 5-axlig fräsning. För detaljer med mycket komplexa geometriska egenskaper kan man med funktionen "Drive" skapa och optimera fräsområden för simultan 5-axlig fräsning – t ex med snitt- eller styrkurvor. Man kan förhandsgranska banlayouten, justera startposition, upptäcka överlapp, knäckar och huvudrörelser och vid behov ändra fräsoffset eller glätta banorna i fräs- eller sidstegsriktningen. Dessa fräsområden kan dessutom väljas per automatik i bearbetningsmallarna för 5-axlig bearbetning.  Klicka här för video

CAD – bearbetning av scandata

Utökat Faro-interface. Hela digitaliseringsprocessen är nu mycket snabbare: Faro-interfacet stöder nu även moderna blå lasrar, med vilka man kan överföra betydligt mer detaljerad information och med större synfält. Även flera geometriska element per plan kan av avbildas. Plana ytor och cylindrar förlängs automatiskt. Man kan dessutom använda Faro-armen, mus och tangentbord samtidigt.

 

Medlemsnyhet

Företag
Tebis Scandinavia AB

Backa Bergögata 18
422 46 Hisings Backa
Sverige
Tebis Scandinavia AB

Bilder och video

Tipsa en kollega

0.078