23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Kvalitetssäkrat armeringsstål gör bygget säkrare

Varför välja en certifierad armeringsleverantör? Armering som armering väl? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Armering har en bärande funktion i en konstruktion och det ställs tuffa krav både på materialkvalitet och på armeringsarbetets utförande.

I grunden handlar kvalitetssäkrad armering om säkerhet, armeringen har en väsentlig bärande funktion i en konstruktion. Det är också ett myndighetskrav, där såväl Boverket som Trafikverket har tuffa regler för vilka kvaliteter vi får jobba med i Sverige och sedan har vi de europeiska standarderna, produktspecifikationerna SS212540/EN10080, med normer för materialet.

– För kunden gäller det att kontrollera att materialet är kvalitetssäkrat. Och för att spara tid samt försäkra sig om att materialet verkligen lever upp till normen, är det både enklare och säkrare att beställa från en certifierad leverantör som BE Group. Då gör vi det jobbet åt kunden, säger Mats Kennryd.

Det kunden behöver kontrollera är dels att materialet har rätt egenskaper, dels att armeringsarbetet utförs enligt gällande regelverk. I båda fallen är det byggherren som har det yttersta ansvaret, men enligt Plan- och bygglagen, PBL, kan detta ansvar delegeras till en sakkunnig kontrollant.

– Ytterst är det byggentreprenörens ansvar. Själva utförandet är ingenting som vi har att göra med. Däremot vill vi gärna vara med redan på ett tidigt stadium i planeringsprocessen för att diskutera lösningar, val av material och så vidare. Vi lägger oss alltså inte i dimensioneringen, eller mängden armering som ska användas, men vi kan komma med andra rekommendationer som underlättar arbetet för byggaren, exempelvis om de ska använda armeringsnät istället för lös armering, eller kanske rullarmering samt att vi levererar klippt och bockat samt svetsade enheter exempelvis korgar till pålar och kantbalkar.

Det finns inga krav på att BE Group ska vara certifierat utan företaget har på egen hand valt att göra det här för att kunna erbjuda trygghet och service åt sina kunder. De jobbar enbart med certifierade producenter av såväl armering och nät, även då det gäller verkstäder för klippning och bockning. Det finns två stora företag som är ackrediterade för certifieringar av leverantörer av armering, det bolag som BE Group valt att arbeta med heter Nordcert. Samarbetet med dem innebär bland annat att de med jämna intervall genomför kontroller.

– Det första vi gör om vi är intresserade av en ny leverantör är att kontrollera med Nordcert så att den aktuella leverantören är certifierad och var de får sitt material ifrån. Dessutom besöker vi dem för att göra egna kontroller.

Det här arbetet innebär också att BE Group kan erbjuda sina kunder en annan typ av hjälp och service.

– Vi kan hjälpa till med allt från att diskutera och komma med rekommendationer när det gäller val av material, till att utifrån de aktuella ritningarna ta fram specifikationer för klippt och bockat material. När vi hjälper till med detta tar vi också ansvar för att materialet lever upp till de regler och normer som finns. Allt detta är viktiga steg i kvalitetssäkringskedjan, säger Mats Kennryd.

Mer information om armeringsstål från BE Group:

Mats Kennryd
Produktchef armering
Tfn: 011-415 35 59
mats.kennryd@begroup.se

 

BE Group Sverige AB
Box 225
Besöksadress: Krusegatan 19B
201 22 Malmö
Malmö stad
Sverige
VAT nummer: SE5561062174

Kontaktperson

JK
Jens Karlsson
Marknadschef
jens.karlsson@begroup.se

Tipsa en kollega

0.047