23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Hur intuitiv rörledningsstrukturanalys driver säkra och effektiva projekt

Genom historien har anläggningsfel som Flixborough-katastrofen belyst behovet av noggrann analys av rörspänningar. CAESAR II®-programvaran möter detta genom att möjliggöra detaljerad analys av termiska effekter och vibrationer i rörkonstruktion. Genom att följa utvecklande rörkoder som ASME B31.1 och B31.3 säkerställer den säkerhet och effektivitet i designen, med beaktande av olika spänningstyper. CAESAR II kombinerar aktuella kodkrav och användarvänliga funktioner, avgörande för att skapa pålitliga och kostnadseffektiva rörsystem.

Ett betydande antal misslyckanden i anläggningar har observerats genom historien. 
 
Ett exempel är Flixboroughkatastrofen, som orsakades av att man inte uppmärksammade strukturanalysen av rörsystemet. I stället för en reaktor kopplades en bypassledning in. Flexibilitetsanalysen av rörledningar med redan installerade expansionsbälgar utfördes inte med lämpliga strukturanalytiska kontroller, vilket resulterade i ett läckage och en katastrof. 
 
Enkel lösning
 
För att undvika en situation som i Flixborough behöver organisationer en branschledande lösning för att hjälpa dem med noggrann, effektiv rörspänningsanalys. CAESAR II® hjälper ingenjörer att bestämma termiska effekter, termiska/tvingade cykler/vibrationer och andra överväganden som är avgörande för utformningen av ett rörsystem. 
 
Rör som verkar vara korrekt byggda baserat på sin ursprungliga tryckdesign och stödjande konstruktion kommer att bete sig mycket annorlunda under temperaturer med vibrerande arbetspåverkan; denna aspekt är avgörande när man överväger systemets slutliga arbetsförmåga. Ett stelt/styvt rörsystem kan inte hantera ens mindre termiska expansionsförflyttningar vilket kan resultera i massiva termiska expansionspänningar och läckor. I företagsspråk innebär det mycket pengar slösade på omarbete eller städning. 
 

Information och insikt
 
Rörkoder som ASME B31.1 och B31.3 fokuserar på dessa egenskaper och fortsätter att utvecklas för att förbättra säkerheten genom att presentera nya metodologier för spänningsberäkning och bestämma tillåtna spänningar för sådana felvillkor. Koder uppdateras som svar på nya material, lärdomar, återkoppling och branscherfarenheter. I CAESAR II:s senaste utgåva, version 13, finns nu åtta sådana nya rörkodeditioner tillgängliga att tillämpa och använda. 
 
Ett materials tillåtna flytspänning minskar när det värms upp, vilket är en välkänd fakt. På samma sätt minskar de tillåtna hållbara spänningarna för ett material när temperaturen stiger. 
 
Vid denna höga temperatur kan det tillåtna expansionspänningsintervallet överstiga materialets tillåtna flytspänning. Rör som tidigare har komprimerats måste övervinna detta innan de går in i spänning. Detta kallas elastisk nedkylning och det inträffar i kompressions- till spänningsintervallet och håller spänningar inom materialets elastiska gränser, vilket gör det möjligt att tillhandahålla mer tillåtet än flyt. 
 
Uthållig och tillfällig spänning är exempel på primärspänning. När avböjningen ökar, ökar också spänningen. Sekundära termiska expansionspänningar minskar å andra sidan när expansionsavböjning tillåts växa utan att tillämpa begränsningar eller stöd. 
 
Rörkoderna som ASME B31.1 & B31.3 anger olika tillåtna gränser för dessa olika typer av spänningar. Alla dessa spänningar måste ligga inom kodens tillåtna gränser. 
 
Möjliga utfall och risk
 
För stor flexibilitet kan vara skadlig. Det kräver mer material, utrymme och underhåll och är känsligt för vibration. Sådan rörledning har en lägre egenfre 
 
kvens och kan lätt resonera med vilken vibrationskälla som helst, vare sig den är extern, som roterande utrustning, eller intern, som tryckpulser. Sådan överdriven flexibilitet kan resultera i att rörledningen får en kortare livslängd än avsedd, vilket resulterar i potentiell nedbrytning, driftstopp, skada och ytterligare reparationskostnader. 
 
Lösning
 
Mycket beror på kombinationen av specifikationer och miljöförhållanden i och runt rörledningar. Att använda dessa insikter för att undersöka ett rörsystem hjälper till att förutsäga fel och hjälpa till med konstruktionen av säkra, effektiva projekt. 
 
CAESAR II tar hänsyn till alla dessa indata och beräknar rörspänningar, som sedan jämförs med det tillåtna för att bestämma fel. Den senaste direkta integrationen av ASME B31J Stress Intensifieringsfaktorer (SIFs) & Tees hjälper till att tillämpa flexibiliteten som är förknippad med den i rörsystemet. Lösningen erbjuder en omfattande lösning för rörspännings- och flexibilitetsanalys i alla miljöer, inklusive nedgrävda, landbaserade, offshore och undervattens. Programmet är lätt att förstå och använda, vilket gör det idealiskt för användare som kräver en snabb start och förtroende för sina säkerhetskodberäkningar. 
 
CAESAR II är marknadsledaren och den mest respekterade programvaran för att uppfylla koddesignkrav. Dess nya uppdateringar inkluderar de senaste rörkodeditionerna, liksom B31J, och en mängd olika inmatningsfält som kan rymma ett brett spektrum av designkrav. Det har en användarvänlig lastfallsredigerare och omfattande, användarvänliga rapporter. 
 
Registrera dig för Reducing Risk with Essential ASME Code Updates in CAESAR II och lär dig hur du kan skapa säkra, lättskötta och kostnadseffektiva rördesigner! 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
VAT nummer: SE5566019773

Kontaktperson

Tipsa en kollega

0.062