23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Sandvik Coromants nettonollmål godkänt av Science Based Targets-initiativet

Sandvikgruppen har fastställt att vetenskaplig forskning ska ligga till grund för Sandvik Coromants fortsatta klimatarbete

Genom den övergripande Sandvikgruppen har Sandvik Coromant – experten på skärande bearbetning – förbundit sig att, inom den närmaste framtiden, uppnå utsläppsminskningar baserat på klimatforskning och Science Based Target-initiativets kriterier. I överensstämmelse med fastställda mål enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, har Sandvik Coromant satt upp egna hållbarhetsmål utifrån SBTi-kriterierna. Detta som en del av företagets strävan att minska växthusgasutsläppen och utöva ansvarstagande tillverkning. 

Genom ett samarbete mellan den globala, icke-vinstdrivande organisationen CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), definierar och marknadsför SBTi en ”bästa praxis” för utsläppsminskning och nettonollmål i enlighet med klimatforskning. Initiativet samarbetar med företagen och hjälper dem att vidta nödvändiga åtgärder för att minska koldioxidutsläpp och ta tillvara de miljörelaterade, ekonomiska och affärsmässiga fördelar som forskningsbaserade klimatmål kan generera. SBTi etablerade också världens första nettonollstandard för företag, för att säkerställa att företagens nettonollmål omvandlas till åtgärder som bidrar till att världen uppnår det gemensamma nettonollmålet senast 2050. 

Tillsammans med den övergripande Sandvikgruppen beslutade sig Sandvik Coromant i december 2021 för att sätta upp mål utifrån SBTi:s kriterier, vilket blev början på en noggrann valideringsprocess där SBTi hjälpte företaget att uppdatera sina mål. Och nu, efter SBTi:s validering, arbetar Sandvik Coromant för att uppnå ett antal uppdaterade hållbarhetsmål.

För det första har företaget förbundit sig att uppnå nettonoll. Inom ramen för nettonollmålet delas växthusgasutsläppen in i tre områden, så kallade scope. Sandvik Coromant planerar att senast 2035 nå nettonoll för scope ett och två, som omfattar direkta utsläpp från Sandvik Coromants verksamhet och indirekta utsläpp från uppvärmning och elförbrukning. Vad gäller utsläpp kategoriserade till scope 3, dvs utsläpp härrörande från verksamhet utanför företagets anläggningar, exempelvis från råmaterialutvinning eller leverantörsnätverket, är planen att nå nettonoll senast 2050.

Sandvik Coromant planerar också att till minst 90 % vara en cirkulär verksamhet senast 2030, där ett program för återvinning av hårdmetallverktyg är en viktig del av den cirkulära strategin. Företagets tredje hållbarhetsmål har direkt koppling till människor, och målet är att minst en tredjedel av Sandvik Coromants ledning ska vara kvinnor. Det målet ska vara uppnått senast 2030.

”Att utgå från forskningsbaserade mål är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi”, säger Patrik Eurenius, Sandvik Coromants hållbarhets- och EHS-chef. ”Intresset för SBTi- initiativet har ökat enormt de senaste åren. Vid samma tidpunkt som vi anmälde oss till initiativet, gjorde ungefär 3 000 andra företag det också. Den siffran har nästan fördubblats. När allt fler företag inser vilka utmaningar vår planet står inför och därför börjar agera för att åstadkomma förbättringar blir SBTi:s godkännande en viktig del i arbetet.”

Sandvik Coromant har kommit en bra bit på väg mot sina hållbarhetsmål och har redan halverat sina koldioxidutsläpp inom scope ett och två, jämfört med 2019 års nivåer. ”Hållbarhetsmålen är en del av våra verksamhetsrutiner sedan länge”, säger Patrik. ”SBTi:s godkännande är ett intyg på vårt engagemang för att leda övergången till hållbar tillverkning ännu tydligare. Vi vill stödja alla – våra kunder, kollegor, samarbetspartners och intressenter – genom övergången till hållbar tillverkning. Nu stödjer vi oss mot forskningen för att göra det.”

Mer information om Sandvik Coromants hållbarhetsmål och hur företaget stödjer Manufacturing Wellness i försörjningskedjan finns på vår webbplats. 

SANDVIK Coromant Sverige AB
Box 12
164 93 Kista
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5563507846

Kontaktperson

AS

Tipsa en kollega

0.031