23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Hur bidrar anläggningsdesign till elektrifieringen av den kemiska industrin?

Den kemiska industrin går framåt med ökad elektrifiering av processer och strategiska förändringar i energi- och råvaruanvändning. Modulära system, som stöds av verktyg som Module Type Package (MTP), blir allt viktigare tack vare sin anpassningsförmåga. Smarta sensorer förbättrar effektiviteten och säkerheten genom realtidsövervakning. Planeringsverktyg står dock ofta inför utmaningar som manuell datainmatning och ineffektiv design. Hexagons Smart 3D-lösning tar itu med dessa utmaningar och ger en konkurrensfördel i iterativ design. P&ID (Piping & Instrumentation diagram) är avgörande för att representera centrala produktionselement och säkerställa felfri konstruktion. Integrerade verktyg, som Hexagons CADWorx, optimerar denna process. Överlag är effektiv programvara avgörande för att förenkla den komplexa designprocessen för industrianläggningar.

Den kemiska industrin har i flera år arbetat med att frikoppla produktion och förbrukning - energi och råmaterial. Kraftfulla planeringsverktyg hjälper ingenjörerna. Det som är nytt är den ökande elektrifieringen av industriella processer, vilket kräver ytterligare funktioner.    
  
Kemi- och läkemedelsföretag står inför grundläggande strategiska beslut - detta gäller såväl tillhandahållandet av alternativa energikällor som en effektiv användning av råmaterial. Här spelar modulsystem en viktig roll, eftersom de snabbt kan planeras och byggas upp och vid behov anpassas till nya marknadsvillkor. Modulpaketet (MTP) gör det enkelt att integrera sådana moduler i en överordnad automationslösning. Smart sensorteknik spelar här en central roll: Den möjliggör permanent övervakning och styrning av processer i realtid, vilket bidrar till högre effektivitet och ökad säkerhet.    
Tekniska verktyg som en konkurrensfördel    
Redan i planeringsprocessen sätts kursen för framgångsrika anläggningslösningar. Vid användning av ett ingenjörsverktyg uppstår dock ibland allvarliga problem som sinkar planerarna:    
Manuell inmatning av data i lämpliga system, eftersom det inte finns någon lämplig automatisering för att fånga alla detaljer som krävs för processen.    


Bristande insyn i konstruktionen för den enskilde planeraren när flera ingenjörer är involverade i konstruktionsprocessen, vilket ibland resulterar i (data)kaos.    Bristande automatisering av rörkonstruktioner och rördragningar leder till ineffektiva konstruktioner med för många kopplingar och rörsektioner.    
Hexagons datacentrerade, regelbaserade Smart 3D-lösning löser dessa utmaningar genom att möjliggöra en iterativ teknisk designmiljö. Smart 3D tillhandahåller alla funktioner som behövs för att designa tillgångar och underhålla deras 3D-"as-built"-representationer - en tydlig konkurrensfördel för användarna.   
Förutom de redan viktiga egenskaperna hos ett bra planeringsverktyg - registrera data endast en gång, ingen dataförlust över branscherna, intelligens över hela livscykeln - ger ny utveckling inom branschen ytterligare förväntningar: Till exempel på grund av de mer omfattande automatiseringskraven - övergång från batchprocesser till kontinuerliga processer -, framför allt på grund av den prioriterade användningen av elektrisk energi, t.ex. vid vätgaselektrolys, vid Power-to-Heat och ett storskaligt kemiföretag elektrifierar till och med ångkrackningsanläggningen. Kort sagt, smarta verktyg efterfrågas även inom elinstallation och instrumentering.   

P&I: Planerarens centrala dokument  


Om man tittar på en anläggning inom den kemiska eller petrokemiska industrin ser man direkt vikten av P&ID-flödesdiagram: rörledningar, flänsar, ventiler, pumpar och mätpunkter är hjärtat i produktionsanläggningarna. Rörlednings- och instrumentdiagrammet (P&I) är det centrala dokument som representerar det största tillgångsvärdet.    
P&ID-diagrammet spelar en central roll i en anläggnings hela livscykel (ny- och förändringsplanering, underhåll, demontering). P&ID är också en viktig dataleverantör för planering av automation och processtyrningsteknik. 
Endast den som noggrant utför P&ID-flödesscheman och förser dem med all relevant information kan hoppas på att slippa fel i den efterföljande detaljplaneringen och under byggnation eller driftsättning. Med dagens globala uppdelning av planeringsuppgifter är detta viktigare än någonsin.    
Verktyg som genererar "intelligenta" P&ID:er erbjuder klara fördelar eftersom data kan användas för efterföljande 3D-konstruktion. Integrerade verktyg som Hexagons CADWorx erbjuder denna fördel utan någon förlust av gränssnitt.    
Läs mer om resan mot anläggningsdesign   


Slutsats   
På grund av industrianläggningarnas storlek och komplexitet, behovet av att följa olika regler och standarder samt förväntningarna på att hantera tvärfunktionella team och leverantörer är anläggningsdesign en komplex process. En programvaruleverantör vars lösningar täcker alla funktionella krav, hjälper teamen att samarbeta och underlättar arbetet under hela livscykeln kan göra skillnad här. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
VAT nummer: SE5566019773

Kontaktperson

Tipsa en kollega

0.047