23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Tusentals markområden i Sverige är förorenade

Safe Control undersöker och analyserar prov från mark- och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen.

Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt Statens geotekniska institut (SGI) uppgår dessa områden till ca 80 000. För att undvika att människor, djur och växtlighet drabbas krävs det att områden som ska exploateras undersöks och analyseras. Speciellt känsligt är om områden ska användas för bebyggelse.

Analysmetod väljs utifrån misstänkta föroreningar med analysparametrar som utgår från Naturvårdsverkets riktvärden för två olika typer av markanvändning, känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

De hälsofarliga ämnen som framför allt undersöks är förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), BTEX, tungmetaller, alifater och aromater. Inriktningen på miljöanalyserna är bland annat beroende av:

Hur marken ska användas
Vad har marken använts till tidigare
Speciella händelser, t ex brand

Prover tas från:  Mark, asfalt, jord, byggmaterial, cement, betong.

 På vår hemsida och i vår webbshop kan du läsa om våra analyser och analyspaket.

Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5566047832

Kontaktperson

Tipsa en kollega

0.033