23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Ny teknik omvandlar restvärme till el

| Medlemsnyhet | Företag SSAB AB

BORLÄNGE. Med hjälp av en helt ny svensk uppfinning kan restvärme från produktionen i Borlänge omvandlas till elektricitet. Vid full produktion räknar man med att kunna producera 700 MWh elenergi per år.

Matts Persson (t h), SSAB, och Ricard Enquist, Climeon, vid den nya anläggningen i Varmvalsverket i Borlänge som omvandlar restvärme till elenergi. Foto: Henrik Hansson

Att ta vara på restvärmen från produktionsprocesserna är inget nytt. Sedan många år tillbaka används restvärme i form av hetvatten för att värma lokaler och processer hos SSAB i Borlänge, och det som blir över levereras till Borlänge Energis fjärrvärmenät.

- I och med konverteringen från olja till naturgas i en av omvärmningsugnarna i Varmvalsverket förra året har vi inte bara minskat ugnens energiförbrukning utan vi har även fått mer restvärme eftersom olja kräver mer energi för att förbrännas än naturgasen. Det måste våra återvinningssystem ta hand om, särskilt under sommaren då behovet inte är lika stort som under vintern. Med Climeons nya teknik kan vi ta tillvara på restvärme från produktionsprocesserna året om då den omvandlar hetvatten till elenerg, förklarar Matts Persson, som är chef för strategisk energiledning på SSAB i Borlänge.

Billigare att bygga

Tekniken att omvandla restvärme till elenergi är inte helt ny. Climeons patenterade teknik har likheter med så kallade ORC-system, där ORC står för Organic Rankine Cycle. Det innebär i korthet att en bärarvätska, ett medium, cirkulerar i ett slutet system där restvärme får vätskan att förgasas. Gasen driver sedan en turbin, som i sin tur driver en generator som producerar el.

Det som är unikt med Climeons teknik är att bärarvätskan håller ett betydligt lägre tryck jämfört med de system som finns idag. Det innebär att anläggningen inte behöver vara lika stor, och att den inte är lika dyr att bygga.

- För SSABs del handlar det både om att kunna ta tillvara på restvärme året om och att göra det så effektivt som möjligt, säger Matts Persson.
- För Climeon är det oerhört värdefullt för den fortsatta utvecklingen att vi får prova vår teknik fullt ut i pågående produktion hos SSAB, säger Climeons vd Thomas Öström

Pilotinstallation

Climeons anläggning, som inte tar upp mer än en golvyta på sex kvadratmeter och väger nio ton, står nu på plats i Varmvalsverket i Borlänge. När driftsättningen är klar kommer den att gå dygnet runt så länge det är produktion och det finns restvärme att tillgå.

- I och med installationen av Climeons anläggning har vi nu fått möjlighet att utmana våra system för att ytterligare optimera återvinningen av restenergi. Så vi ser fram emot att följa hur denna anläggning som är en pilot, kommer att utvecklas, säger Matts Persson.

Piloten är planerad att pågå i ett år med löpande utvärdering. Hittills under driftsättningen har man producerat flera MWh el berättar Ricard Enquist, som är serviceingenjör på Climeon och en av de som jobbar med driftsättningen.

Finansieringen av anläggning och installation bekostas av Climeon och Energimyndigheten. SSABs del är att bidra med plats och tillgång till restvärme från SSABs produktionsprocesser.

Medlemsnyhet

Företag
SSAB AB

BOX 70
101 21 Stockholm
Sverige
SSAB AB

Tipsa en kollega

0.078