23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

PCB och klorparaffiner = hälsofarliga ämnen

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. PCB har använts som mjukgörare i bland annat plast och fogmassor.

Misstänker du att det finns PCB i din omgivning? Vänd dig till oss för analys av materialprov. Vi har 30 års erfarenhet av att analysera miljö- och hälsofarliga byggmaterial.

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som påverkar immunförsvar och fortplantning och är cancerframkallande. År 1978 totalförbjöds all nyanvändning i Sverige. PCB ska hanteras som miljöfarligt avfall. Enligt förordningen SFS 2007:19 är fastighetsägare skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade under perioden 1956-1973.

Klorparaffiner är klorerade kolväten som delas in i kort-, mellan- och långkedjiga där de kort- och mellankedjiga klorparaffiner är speciellt miljö- och hälsofarliga. De används bland annat som tillsatsmedel i fogmassor, gummi, plast och färg. En PCB-analys visar om det förekommer klorparaffiner i provet.

Fogmassor kan förutom PCB och klorparaffiner även innehålla asbest och bly.

För att analysera eventuell förekomst av PCB i fogmassor används metoden gaskromatografi – masspektrometri (GC-MS). Gaskromatografen separerar de olika molekylerna som därefter detekteras av masspektrometern. Masspektrometern detekterar de framkomna fragmenten och man kan därefter bestämma mängden PCB i provet.

Läs mer om PCB och klorparaffiner och var det kan förekomma på vår hemsida 

 

Safe Control Materialteknik AB är ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Vi erbjuder även utbildningar inom verksamhetsnära områden.

Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5566047832

Kontaktperson

Tipsa en kollega

0.031