23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Vi borde göra något åt det här

| Medlemsnyhet | Företag Solectro AB

Grovt damm som tex cementdamm, flourdamm och pollen sätter sig i de övre luftvägarna. Fint damm som abrasivt damm, sot och bakterier går längre ner i lungorna, men fint damm, rök, ångor och gaser går långt ner i lungorna vidare ut i kroppen.

På många arbetsplatser går personalen runt i arbetsmiljöer med starka lukter från lim, rengöringsvätskor eller olika skärvätskor. Andra arbetsplatser har en arbetsmiljö med mycket fint pulver som yr runt i luften eller så har de starka lukter och gaser från olika plaster som värms upp och bearbetas. Gemensamt för dessa arbetsplatser är att personalen andas in luft bestående av en mängd olika partiklar som kan ta sig olika långt in i kroppen beroende på deras storlek. 

Grovt damm som tex cementdamm, flourdamm och pollen sätter sig i de övre luftvägarna. Fint damm som abrasivt damm, sot och bakterier går längre ner i lungorna. När vi sedan kommer till mycket fint damm, rök, ångor och gaser som laserrök, svetsrök, lödrök, oljedimma, lackeringsdimma, virus, tobaksrök, ångor från lösningsmedel och processgaser så går de långt ner i lungorna och tas upp i kroppen för att sedan gå vidare i vårt system för att även sedan komma åt system upp i hjärnan. En del hälsoeffekter visar sig kanske ganska direkt medan andra skador kommer att visa sig långt senare i livet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns utrustning som eliminerar hälsofaran på arbetsplatsen. Det räcker inte bara med ventilationen i huset såvida den inte har utrustats med avsedda partikelfilter och avgränsare. Ventilationen kan annars riskera att föra vidare de farliga partiklarna till andra utrymmen i byggnaden och därmed utsätter ännu fler.

Solectro är återförsäljare för många olika bearbetningssystem inom bearbetning och tillverkning, därtill har vi också valt att sälja utsug som tar hand om de farliga partiklarna som uppstår vid bearbetningen. Vi har utsugs- och filtersystem för en mängd olika ämnen som sprids i luften. Tillsammans med tillverkaren har vi stor kunskap om vilka filter och hur många filter som behövs för att ta hand om partiklarna som rör sig i luften och som måste fångas upp och kapslas in. Med ett aggregat från ULT så får ni tillbaka en luft i rummet som är renad till 99.995%. I och med att ULTs aggregat skickar tillbaka den renade luften i rummet så påverkas inte luftvolymen i rummet och därmed stör den inte heller den befintliga ventilationen i byggnaden.

Det går snabbt och enkelt att installera aggregatet. Har ni en bearbetningsmaskin med etanol, eller en limmaskin, laserutrustning så är det enkelt att placera ett utsug bredvid maskinen och sedan sätta en anpassad slanganslutning mellan aggregat och maskin likt nedan. Därefter är det bara att ställa in rätt sugeffekt och att starta bearbetningen. Utsuget kommer nu att ta hand om de farliga partiklarna och arbetsplatsen får en hälsosammare arbetsmiljö.

Vid en produktionslina kan man välja att sätta ut flera fristående utsug vid varje arbetsplats eller att sätta in ett större utsug som sedan kopplas till flera utsugsarmar som sitter vid arbetsstationerna (utsug för samma ämne). Det kan röra sig om en platsfråga, vilken typ av ingrepp man vill göra eller hur flexibel man vill vara. Vid en arbetsplats för lödning, montering, rengöring så kan man exempelvis placera ut ett utsug med två anslutna utsugsarmar. Utsugsarmarna kan fästas i väggen, taket eller på bordet med ett flyttbart fäste. Genom att ha flexibla lösningar kan man enkelt flytta utsuget till en annan arbetsstation. Vid arbeten som lackering, konservator, laserbehandling på hud eller fotvård så kan det vara bra med ett mobilt utsug och man väljer då istället att placera utsugsarmen direkt på aggregatet så att det kan flyttas runt mellan de olika arbetsuppgifterna.

ULT erbjuder utsug för flyttbara, flexibla och fasta installationer, de har många olika lösningar och har stor erfarenhet av olika arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det finns många olika tillbehör som armar i olika längder och utförande för bord-, vägg- eller takmontage. Till armarna finns olika sorters huvar som anpassas efter vilket ämne som skall tas upp och hur arbetsstationen ser ut.

Vad arbetar du med? Det finns utsug och filtersystem för lödning, slipning, CNC-bearbetning, limning, rengöring, konservering, filmklippning, lackering, lasergravering, laserskärning, laserbehandling av hud, fotvård, nagelvård.

Det finns gaser, ångor, damm, lukter på de flesta arbetsplatserna så se till att se över er arbetsmiljö och gör den hälsosam genom att investera i ett utsug- och filtersystem av hög kvalitet med rätt typ av filter.  Låt inte bara kostnaden för aggregatet styra ert val utan låt även typ av filter, kvalitet på filter, antal filter, ljudnivå och enkelheten i att byta filter och hantera aggregatet vara en stor del i ert val. Då kommer ni att få en hälsosammare arbetsmiljö med en friskare personal som kostar mindre i sjukskrivningar och produktionsbortfall.    

SOLECTRO AB
www.solectro.se

Medlemsnyhet

Företag
Solectro AB

Tenngatan 6-8
234 35 Lomma
Sverige
Solectro AB

Bilder och video

utsug för CNC maskin\ninstallera utsug\nfilterenhet \nfarliga partiklar \nren arbetsmiljö\nutsugsarm\nlabb\nutsug för labb\narbetsmilö\nutsug för ångor \nutsug för virus\nutsug för bakterier\nutsug för lödrök \narbetsstation\nlödstation\nlödning\nmontering\nPCB \nlödprocess

Tipsa en kollega

0.078