23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

PCB - ett hälsofarligt ämne

| Medlemsnyhet | Företag Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. PCB har använts som mjukgörare i bland annat plast och fogmassor.

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som påverkar immunförsvar och fortplantning och är cancerframkallande. År 1978 totalförbjöds all nyanvändning i Sverige. PCB ska hanteras som miljöfarligt avfall. Enligt förordningen SFS 2007:19 är fastighetsägare skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade under perioden 1956-1973.

För att analysera eventuell förekomst av PCB i fogmassor används metoden gaskromatografi – masspektrometri (GC-MS). Gaskromatografen separerar de olika molekylerna som därefter detekteras av masspektrometern. Masspektrometern detekterar de framkomna fragmenten och man kan därefter bestämma mängden PCB i provet.

En analys innebär att man undersöker 7 st olika PCB. Resultatet redovisas i mg/kg, gränsvärdet* för farligt avfall är 50 mg/kg.

Andra miljö- och hälsofarliga ämnen som kan förekomma i fogmassor är asbest, klorparaffiner och bly.

*Enligt SFS 2007:19

På vår hemsida finns mer information om PCB och om övriga analyser vi utför inom Miljöteknik.

 Fotot visar en gaskromatograf med masspektrometer.

 


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Sverige
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Tipsa en kollega

0.078