23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

3 nycklar för att engagera medarbetare

| Medlemsnyhet | Företag Nordiske sponsrat innehåll

Engagerade och välmående medarbetare är en förutsättning för en produktiv och trivsam arbetsplats.

Många undersökningar har visat att byråkratiska ledningsformer för att motivera medarbetare sällan löser det grundläggande felet, nämligen att arbetet är tråkigt.
Det räcker alltså inte med att anpassa arbetet, införa en hygglig arbetsdelning, höja lönen eller liknande för att motivera medarbetare till större engagemang. Studier har också visat att ändringar i den fysiska miljön kan påverka produktiviteten, dock med ganska små resultat.

En ny ledningsform
Även om byråkratiska ledningsformer har sina baksidor uppstår ett behov av dem för utformning och kontroll av större arbetsplatser. Å andra sidan kommer ett arbete som präglas av omfattande regler och repetitiva moment upplevas som meningslöst. En sådan arbetsplats kommer ha en högre personalomsättning och kräva att outnyttjade resurser hos de anställda bättre tas tillvara. Inom management har därför en employee engagement blivit en utbredd ledningsform. Det framstår av studier som visar att anställdas engagemang ökat med 3,7 procent de senaste två åren, se här: Employee engagement index. I själva verket kan denna typ av ledningsform leda till omkring 40 procent mer produktiva medarbetare.

Det finns tre nycklar för en mer engagerande arbetsplats, vilka är:

 • Företagskultur
 • Meningsfullt
 • Självständighet

Läs vidare för att se vilka fördelar dessa tre nycklar har och hur de kan implementeras i en verksamhet.

Företagskultur
Medarbetare blir mer produktiva om det finns en slags företagsanda och familjekänsla. Det innebär att ledningen fastställer vad företaget står för i form av förhållningssätt, normer, värderingar och vision. Tillsammans utgör detta företagskulturen och den kan uttryckas på ett mer konkret sätt. Det behöver alltså finnas ett samband mellan företagets fastställda kultur och sättet som företaget agerar på. Flera sätt att göra det finns, några exempel är:

 • fester
 • slagord
 • sociala aktiviteter
 • sport
 • tävlingar

Ytterligare medel är att skapa en sammanhängande omgivning:

 • enhetliga uniformer
 • företagets brevpapper
 • inredning
 • produkters design

Poängen med dessa medel är att internalisera företagskulturen med dess mål och värderingar för att medarbetare av egen initiativförmåga engagerar sig.

Självständighet
Forskare har under lång tid känt till att enformigt arbete leder till negativa konsekvenser som låg motivation, passivitet och trötthet hos medarbetare. I motivationsforskningen är det bekräftat att människor arbetar effektivare när det finns möjligheter att visa sina anlag och påverka sin egen arbetssituation.

Medarbetare vill uppleva autonomi och känna att de har valmöjligheter med ett utrymme för att utveckla sin kreativitet. En sådan arbetsplats innebär att medarbetare tillåts agera mer självständigt med mer motivation och mindre frånvaro till följd. Det leder till personlig tillväxt och ökad självrespekt. Rent konkret betyder det att det finns goda argument för decentralisering då det ger större möjlighet till flexibilitet på lokal nivå.

Meningsfullt
I slutändan behöver engagerade medarbetare uppleva att arbetet är meningsfullt i någon form. För att uppnå mening finns det tre olika sätt som arbetsuppgifter kan anpassas.

1. Krav på färdigheter: Om arbetsuppgiften kräver vissa färdigheter och kunskaper kommer det av psykologiska skäl även att upplevas som mer meningsfullt.

2. Möjlighet att se synliga resultat: Ett arbete som tillåter medarbetaren att utföra ett fullständigt arbete med synliga resultat, från början till slut, ger en ökad självkänsla och stolthet.

3. Arbetsuppgiftens betydelse: En tredje aspekt är i vilken omfattning arbetet upplevs som viktigt, det vill säga vilken inverkan det har på andra människors situation och behov.

Medlemsnyhet

Företag
Nordiske sponsrat innehåll

Tipsa en kollega

0.062