23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Hög driftsäkerhet vid vakuumgenering inom plastindustrin

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Bada AG producerar tekniska termoplaster och termoplastiska elastomerer av hög kvalitet för olika branscher. År 2001 var Bada AG ett av de första företagen som började använda Buschs nya Mink klovakuumteknik för avgasning under extrudering.

År 2001, då man till största delen använde vätskeringsteknik, togs det avgörande steget mot den nya Mink klovakuumtekniken. År 2007 flyttade Bada till en ny anläggning. Då hade de befintliga fem extruderingslinjerna och vakuumgenereringen för materialtransport byggts om till Mink klovakuumpumpar och Bada hade implementerat konceptet med kontinuerlig vakuumgenerering.

Sedan 1998 har Bada AG producerat tekniska termoplaster och termoplastiska elastomerer av hög kvalitet för olika branscher som fordon, elektronik, sport och fritid, bygg och anläggning, möbeltillverkning, medicinteknik och hushållsprodukter. Badas andra anläggning i Spanien har tillverkat samma plastföreningar sedan 2007. Bada som tillverkar plastföreningar, är specialiserade på skräddarsydda produkter, även i mindre partier. Badas kompetens ligger i framställning av plastföreningar med exakt de egenskaper som kunderna efterfrågar inom just deras användningsområde och som har en avgörande betydelse för funktionen. Utöver de enstaka mindre partierna som tillverkas kräver de speciella plastföreningarna med individuell variation stor flexibilitet i produktionen. Utveckling och testning sker på företagets egna högteknologiska laboratorier. Med de två anläggningarna i Tyskland och Spanien kan Bada på en och samma gång producera en mängd olika plastföreningar och implementera snabba formuleringsbyten i sina extruderingslinjer, vilket garanterar en snabb anpassning utifrån kundspecifika krav. Denna flexibilitet innebär en utmaning för produktionsprocesserna. Produktionschef Martin Wunsch understryker hur pålitlighet i processen har högsta prioritet, och att alla produktionsanläggningar utformas utifrån detta kriterium.

Under de första åren använde Bada vakuumpumpar med vätskeringsteknik i extruderingslinjerna för avgasning i skruvzonen. Den första kontakten med Mink klovakuumteknik skedde år 2001, då en ny extruder köptes in och som redan då var utrustad med en Mink klovakuumpump. På den tiden var detta en helt ny teknik inom vakuumgenerering som innebar att gaser och ångor kunde extraheras från smältämnet utan driftsvätska.

 Denna teknik har avsevärda fördelar jämfört med vakuumteknik med vätskering, vilken kräver vatten som driftsvätska. Underhållschef Alain Guckert ser tillbaka: "Stora mängder vatten behövdes för varje vakuumpump. Med Mink vakuumpump behöver inget vatten tillföras eller släppas ut, och det finns inte heller behov av någon kylvattenkrets. Detta eliminerar alla följdkostnader, exempelvis för installation, förbrukning, kontroll och underhåll av vattenförsörjningen. Under avgasning av smältämnet i skruvzonen i extrudern extraheras primärt rester av monomerer, fukt, fetter och vaxer. Används vakuumpump med vätskering riskerar de flyktiga komponenterna i ånga/gas-blandningen att lösas upp i vattnet och därmed fördyra avfallshanteringen av vattnet ytterligare.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Bilder och video

Bild 2.Bild 3.

Tipsa en kollega

0.078