Smörjteknikdagen

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Datum: 3 okt > 3. okt 2017

Rätt smörjning är en konst. En genomsnittlig maskin har cirka 20 smörjpunkter att underhålla. Sköts inte smörjningen med rätt intervall, rätt mängd fett och rätt smörjmedel kan ett haveri bli följden – med allt vad det innebär av produktionsstopp, dyra reparationer och intäktsbortfall. Rätt smörjning är en konst. Den 3 oktober ägnar vi därför en hel dag åt just detta.

Tipsa en kollega

0.067