Skapa en bättre arbetsmiljö, 2 dagar

Totalt SEK 10 200 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
den 6 december 2017

den 7 december 2017

Skapa en bättre arbetsmiljö, 2 dagar
I och med en allt högre förändringstakt i organisationer får arbetsmiljöfrågorna ett allt större fokus. För att kunna driva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete krävs en gedigen kompetens, både när det gäller regelverk och hur man får till en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kursen ger dig
Denna utbildning ger dig ett helhetsperspektiv om hanteringen av arbetsmiljöfrågor. Du får fördjupad kunskap om arbetsmiljölagstiftningen men även metoder för praktisk hantering av arbetsmiljöfrågor, t.ex. riskbedömning, ergonomi i arbetslivet, kemikaliehantering m.m.

Målgrupp
Kursen riktar sig till chefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsombud och andra med ansvar för att utveckla och säkerställa en arbetsmiljö.

Ur kursens innehåll
- Kunskaper om lagar och föreskrifter kring förhållanden som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
- Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, t.ex. chefer och skyddsombud
- Bedriva ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Säkerställa en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Förebyggande arbetsmiljöarbete och praktiska exempel, t.ex. riskbedömningsmetoder, ergonomi i arbetslivet, kemikaliehantering och metoder för att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfaktorer.

Kurstillfällen

  • Göteborg 2017-10-11--12
  • Stockholm 2017-12-06--07


Kursavgift
10.200 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Anmälan
Du anmäler dig enklast på vår webbplats, klicka här.

Beställningsvillkor
- Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
- Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
Kontaktinformation
RSM&CO
Drakegatan 8
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Sofia Askengren
Telefon: +46 010-7232126


Se hemsidan
Se flera kurser
Se hela profilen

Tipsa en kollega

0.228