OFP - Oförstörande Provning

Utbildningsregion
Sverige > Östergötlands län > Linköpings kommun
Period(er)
Löpande anmälan

Exova Materials Technology erbjuder ett brett stöd inom OFP för att utveckla och optimera din oförstörande provningsverksamhet.

Våra tjänster inom OFP omfattar bland annat:
- Utveckling och implementering av procedurer
- Upphandling, anpassning och implementering av utrustning
- Utbildning och certifiering av operatörer
- Nivå 3 stöd
- Genomförande av inspektioner - i våra lokaler eller på plats hos dig.

Vi erbjuder en introduktionskurs till oförstörande provning, samt utbildning, examinering och re-examinering inom bl.a.

- Provning med penetrant (PT)
- Magnetpulverprovning (MT)
- Virvelströmsprovning/Induktiv provning/Eddy Current (ET)
- Ultaljudprovning (UT)
- Röntgenprovning/Radiografisk provning (RT)
- Visuell provning (VT).

Kurser och examination genomförs enligt EN 4179 och NAS 410.

OFP - Oförstörande provning


Med hjälp av oförstörande provning (OFP) eller Non Destructive Testing (NDT) som är den vanligast förekommande internationella termen, kan man upptäcka defekter såsom geometriska fel (t ex materialtjocklek), svetsdefekter, limfel, delaminering, saknade komponenter, utmattningssprickor, korrosion eller flödesaccelererad erosion utan påverkande eller förstörande ingrepp. OFP används redan i produktutvecklingsstadiet, i produktionen och steget senare i produktlivscykeln vid inspektioner i samband med underhåll och reparationer.

Tipsa en kollega

0.137