Kvalitetssäkring av städtjänster & Effektivitet genom nyckeltal Stockholm 19+20 september

Totalt SEK 7 500 exkl. moms Erbjuds
Förfallodatum
den 20 september 2018

Boka online>>

Detta är en 2 dagars kurs i Kvalitetssäkring av städtjänster samt Effektivitet genom nyckeltal.

Dag 1: Kvalitetssäkring av städtjänster
Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Syfte
Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som idag hanterar eller på något sett kommer i kontakt med städtjänster, förvaltar fastigheter eller deltar i byggprocessen. Det innebär att du är städchef, driftchef, arbetsledare, inköpare, förvaltare, rektor, arkitekt, projektledare, mm.

Kursinnehåll
Målbilder
Städbranschen
”Fungerande städning” - samverkan på fyra plan
Kvalitetssäkring av städprocesser
Städningens grunder
Materialkunskap och underhållsmetoder
Städinstruktioner
INSTA 800
Avtalsförvaltning

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.

Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning.Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska:

Enkla kalkylgrunder
Enkel kalkylering
Grundläggande nyckeltal och beräkning av dessa
Jämföra olika nyckeltal internt och externt

Målgrupp
Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster. 

Kursinnehåll

Kostnad per timme
Avverkningsgrad – teoretisk & praktisk
Kalkylgrunder och avverkningsgrader
Kostnad per kvm
Städindex
Felkällor vid användning av nyckeltal
Kända nyckeltalssammanställningar
Analys av referensprojekt
Lönsamma städprojekt

Dag 2: Effektivitet genom nyckeltal
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Leverantör
Borago Utbildning Sverige AB
HERTIG KARLSGATAN 2
582 21 Linköping
Sverige

Linda Karlsson
Telefon: +46 0709-17 45 42


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Tipsa en kollega

0.203