23948sdkhjf

Vi tar inte hand om vårt kulturarv i stål

Sverige är fullt av bemålade objekt i järn och olegerat stål som behöver underhåll för att kunna bevaras. Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur de kulturhistoriskt värdefulla objekten kan bevaras och underhållas - både hållbart och historiskt relevant.

Runt om i Sverige går det att se järnvägsviadukter, pelare, gjutjärnsmonument, plåtbeklädda tak eller vackert smidda staket.

– Sverige har en rik historia av industriella arbeten, tillverkade med andra metoder ochmaterial än vad som används idag. Jag tycker det är vår plikt att ta hand om det som tidigare generationer har byggt upp. Både ur resurs- och hållbarhetssynpunkt och för att vi annars riskerar att tappa en del av vår historia och identitet, säger Arja Källbom, metallurg, byggnadsantikvarie och restaureringsmålare, som nyligen presenterade sin avhandling vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet i en kommentar.

Fokus i Arjas forskning ligger på rostskyddande målningsbehandlingar med feta linoljebaserade färger och de hantverksmetoder som är kopplade till dessa. Hennes mål är att underlätta underhållet av kulturhistoriska värdefulla järn- och stålobjekt. Utöver det vill hon även bana väg för en större användning av historiskt relevanta färger och hantverksmetoder.

– Det handlar om att lära av det förflutna för att bevara vår historia. Vi behöver bli fler som kan tillverka och använda feta linoljebaserade färger. Det kräver hög kompetens, men det är ett smart och effektivt sätt att underhålla våra industriarv, säger Arja i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– De är baserade på förnyelsebara råvaror, innehåller inga allergiframkallande konserveringsmedel och åldras på ett fördelaktigt sätt eftersom de vare sig flagnar eller krackelerar. Dessutom fäster de och rör sig mycket väl med underlaget.

I Arjas avhandling fokuserar hon särskilt på pansarfärg, en typ av fet och mycket tät linoljebaserad färg med ovanligt lång hållbarhet. Med detta koncept går det att måla i relativt tjocka skikt, vilket är bra för att bygga ett långsiktigt effektivt rostskydd.

Arja Källbom. Foto: Marleen Kolmodin

– Jag visar funktionen, hur materialen är sammansatta, vilka krav som finns och hur de ska användas för att få ett så bra resultat som möjligt. Mina resultat kan användas av alla som vill få mer hantverkskunskap om linoljebaserade färger, och använda material och metoder som är snarlika de autentiska, säger hon.

De industriella kulturarven i järn och stål underhålls inte alltid. I vissa fall tas de inte tillvara på alls och i vissa fall används moderna metoder, vilket beroende på material och utförande kan leda till mer skador.

– Ökad kunskap om tillverkning och användning av feta linoljebaserade utomhusfärger är till nytta även för måleriunderhåll av andra typer av väderutsatta objekt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125