23948sdkhjf

Rapport: Svenska industrier måste öka digitaliseringstakten

I en ny rapport pekar Teknikföretagen på att svenska industrier måste satsa hårdare på framtidens digitala möjligheter.– Jag tror absolut att vi kan dra på oss ledartröjan igen, säger Patrik Sandgren, Teknikföretagen.

Sverige behöver steppa upp med digitaliseringen inom industrin. Den slutsatsen drar Teknikföretagen i en  ny rapport och lyfter fram ett antal förslag på förbättringsområden. Varför? För att svenska industrier kan inte satsa på allt, menar Patrik Sandgren, näringspolitisk expert inom digitalisering och en av författarna bakom rapporten.

– Digitaliseringen är ett stort och omfattande begrepp som håller på att transformera industrin. Men det ryms också massa underområden som bygger upp den och gör att tekniken kommer till nytta. Därför är det viktigt att veta vilka områden vi behöver satsa på i dag – men också framåt för att kunna dra nytta av den digitala tekniken som kommer, säger Patrik Sandgren som menar att det också kan vara svårt för företagen själva att prioritera.

– Vi kommer inte kunna satsa på alla områden, det är för resurskrävande, både när det gäller kapital och personellt. Vi måste satsa där vi har störst möjlighet att lyckas och där vi kan komplettera andra satsningar som görs i andra länder.

 Rapporten kommer fram till en priolista som kan ses som en guidning till vad företag bör satsa på: Kommunikationssystem och digital infrastruktur, cybersäkerhet och resilienta system, elektroniksystem och sensorer, AI, digitala tvillingar och användargränssnitt och socioekonomiska frågor kopplat till juridik, etik och organisation.

Vad är de viktigaste slutsatserna ni drar?

– I dag digitaliserar man närliggande nyttor som ökar din effektivitet och din produktivitet. Men framåt handlar tekniken mycket om innovationskraft – då gör du kanske sådant som du inte ens visste att du kunde göra. Vi ser också att digitaliseringen blir allt viktigare för resiliens, för att kunna förebygga mot störningar som kommer. Potentialen är så mångfacetterad – det gör det både spännande och svårt att förutse framtiden.

I rapporten målas en bild upp över ett Sverige vars industri har legat långt framme och varit ett föregångsland inom digitaliseringen. Men som numera är omsprunget av andra länder.

– Vår industri har varit väldigt på tårna för ny teknik, både när det gäller att utveckla modeller och sätta standarder. Det har funnits en politisk ambition om att vara tidigt ute för att ha konkurrensfördel, säger Patrik Sandgren men menar att glöden falnat de senaste åren.

–Man har dragit ner på FoU-forskning och inte vårdat en del av de ekosystem som har funnit och varit väldigt bra för innovation. Förutsättningarna har varit blivit sämre i Sverige och från politiskt håll har man inte haft samma höga ambitioner, inte när man ser i reella tal i alla fall. Det behövs det en nytändning från statens håll, även om det är industrin som står för de stora satsningarna.

I dag tycker han dock sig se att en politisk förändring är på väg.

– Det finns en ökad medvetenhet om behovet kring nytändning och jag ser goda tecken på att politisk vilja finns, säger han och pekar på både uttalande av Ebba Busch, på vad som händer inom Digitaliseringsrådet och en forskningspreposition som ska komma till hösten.

– I den har regeringen chansen att ta ett krafttag genom att till exempel öka anslagen för forskning och visa en strategisk satsning.

Har Sverige chans att ta på sig ledartröjan inom digitalisering?

– Jag tror absolut att vi kan dra på oss ledartröjan igen och det har vi ju gjort tidigare. Vi är till exempel  världsledande inom fordonsteknik, vi har tre världsledande aktörer inom telekom och vi har stark koncentration av 5 G-satsningar i Sverige – så det finns absolut chans att vi kan bli bäst.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063