23948sdkhjf

Skapandet av ett nytt verktyg hos Dormer Pramet – från koncept till spindel

| Medlemsnyhet | Företag Dormer Pramet AB

Nya skärverktyg utvecklas ständigt på marknaden, men hur ser egentligen processen ut för att få produkten från koncept till spindel?

Dormer Pramet är en global tillverkare av skärande verktyg, med en produktutvecklingsavdelning som varje år tar fram nya produkter. En av dem som tillhör denna avdelning är Jan Bittner, produkt- och utvecklingsingenjör.

Han började arbeta på Dormer Pramet i januari 2015 och blev då en del av företagets projektgrupp att utveckla ett sortiment högmatningsfräsar (HFC). Nästan tre år senare lanserades det nya sortimentet av SBN10-fräsar och BNGX-skär på den globala marknaden.

Tiden det tar att utveckla en ny produkt, visar tillverkarens önskan att utveckla produkter som ger mervärde för kunder i många år. Detta är Jans historia. 

Hos Dormer Pramet börjar processen med att skapa en nytt verktyg på produktutvecklingsavdelningen som identifierar marknadens behov i förhållande till vilka luckor som finns i nuvarande sortiment. Karel Tiefenbach, produktchef för vändskärsverktyg för fräsning, satte ett kortfattat och tydligt mål för utvecklingsgruppen. 

Dormer Pramets syfte var att skapa ett sortiment av verktyg med dubbelt negativa skär, vilket möjliggör höga matningsvärden för ökad produktivitet. Designen behövde vara på detta vis för att de dubbelsidiga skären skulle ge bästa bearbetningsvärde (fyra eggar) och ge bra spånkontroll, vilket möjliggör större rampningsvinkel.

Samtidigt behövde verktyget erbjuda processäkerhet och mångsidighet för formverktygstillverkning, som täcker såväl grov som finbearbetning.

Designkoncept

Tillsammans med med Jan Vlcek, från företagets produktutvecklingsavdelning och ansvarig för alla aspekter när det kommer till utveckling av verktyg, startade Jan Bittner processen. Detta innebär att skapa högkvalitativa data för varje verktyg som produceras, design av produkterna och att stödja tillverkningen.

Avdelningens första uppgift i utvecklandet av en ny högmatningsfräs, vilken senare kom att kallas SBN10, var att undersöka vilka av våra konkurrenters produkter som redan fanns tillgängliga på marknaden och hur Dormer Pramet kunde vara annorlunda, men samtidigt möta kundernas behov.

Jan Bittner säger: Vi började med en rad preliminära studier och tog fram ett antal idéer innan vi kunde börja producera prover. Det finns alltid svårigheter och utmaningar att övervinna, vissa små förändringar i detta skede kan ha stor inverkan.

“Till exempel, när vi skapade en av de första proverna, fann vi ett patent från en konkurrent. Det är många företag som utvecklar vändskärsverktyg hela tiden, vilket gör marknaden trång.

“Hur som helst, tillsammans med vår designer modifierade vi vårt koncept för att bli unikt, samtidigt som produkten uppfyllde våra ursprungliga mål. Vi var också i kontakt med kollegor i Sverige och Nordamerika för att vara säkra på att våra produkter inte bröt mot befintliga patent.

“Vi diskuterade också med kollegor inom immateriell egendom (IP), hur vi kunde göra vår design unik, vilket var en ny erfarenhet för mig.

“Vid varje liten förändring vi gjorde var vi i kontakt med IP. Vi behövde hela tiden försäkra oss om att vi höll oss inom ramen för vårt patent och inte gjorde intrång på redan befintliga. Så småningom fick vi godkännande att fortsätta. 

Test av produkter

“I början av processen 2015 hade vi, enligt vår planering, som mål att lansera BNGX-skären i november 2017. Vi kände pressen från våra säljteam, som ville ha fram dem tidigare. Vårt syfte var att arbeta så snabbt som möjligt och vi lyckades hålla tidsschemat.

“Under kvartal två 2016 startade vi testprocessen. Detta innebar flertalet tester med kunder eftersom detta är det bästa sättet att få reda på hur bra produkten faktiskt är.

“Vi var övertygade om att det var en bra produkt, men inga tester i vårt eget laboratorium kan mäta sig med tester gjorda ute i den verkliga produktionen. Vi lärde oss mycket av dessa tester när vi kunde se vilka områden vi behövde förbättra.

“Ett test som vi gjorde med en kund i Frankrike involverade bearbetning i titan, austenitiskt, krom-nickel, rostfritt stål. Det är extremt tuffa material med god pressbarhet som kräver en kraftfull maskin, med höga matningar och låga spindelhastigheter.

“Vi jämförde den med en konkurrents högmatningsverktyg med samma egenskaper som SBN10.

“Efter att ha bearbetat tre bitar var konkurrentens skär så slitna att de behövde bytas ut. Efter att ha bearbetat åtta bitar med SBN10-fräsen och BNGX-skären visade skäreggen minimalt slitage och kunde fortsätta bearbeta.

“Förutom klart längre livsIängd, var avverkningshastigheten 20 procent högre. Kunden blev så imponerad att han omgående köpte en fräs och förbeställde ytterligare sju våren 2018.

“Vi utförde drygt 20 tester med kunder i Frankrike, Brasilien, Polen, Kina, Italien, Tjeckien och Tyskland, varav fem resultat inte uppfyllde våra förväntningar. Det fick oss att gå tillbaka och undersöka vad som var nödvändigt att förbättra. Detta är en viktig process och bidrar till att förbättra produktens prestanda och minska begränsningarna.

“Den avgörande delen under testfasen är att reagera snabbt, vilket är viktigt. Eventuella problem måste elimineras och designen på verktyget förbättras så fort som möjligt, innan man sedan fortsätter testandet.

“I juli 2018 återvände vi till en kund I Tyskland där ett av testerna inte föll lika väl ut som hos de andra. Att åka tillbaka till samma plats gjorde att vi kunde utföra exakt samma test och i samma miljö som tidigare. Detta var viktigt så vi säkert kunde se effekterna av de förändringar vi gjort. Det nya testet gick väldigt bra och det var ett nöje att visa kunden en ny förbättrad modell!

“I detta skede förstod vi att vi var redo för lansering av produkten på marknaden. Vi förde ytterligare diskussioner med IP för att säkerställa att vårt patent var på plats och att allt var förberett.

“Nästa steg var att diskutera med produktionen för att försäkra oss om att vi kunde producera tillräckligt med skär innan lanseringen och dessutom kontakta Marknadsavdelningen för skapande av marknadsmaterial i form av broschyrer, bilder, videos, pressreleaser och digital information.

Produktlansering till marknaden

Dormer Pramet lanserade sitt sortiment BNGX-skär och SBN10-fräsar i november 2017, nästan tre år efter att processen startade.

Under 2018 kommer företaget producera mer än 30 000 BNGX-skär I olika storlekar och spånbrytare. Lägg därtill 450 fräsar i tre olika varianter.

Jan fortsätter: “Produktutveckling handlar mycket om lagarbete. Många personer från olika delar av världen är involverade i utvecklingen av nya skärverktyg. Processen går igenom produktutveckling, design, produktion och genomförande av tester, försäljning och marknadsföring.

“Alla områden är beroende av varandra. Vi är alla i kontakt med varandra och ett område kan inte lyckas utan de andras stöd. Alla måste arbeta tillsammans för att skapa en ny produkt på marknaden.

“Varje ny produkt som skapas blir framtida arbete för vår produktionsavdelning. Ibland fokuserar man på dagens produkter och vad som är nytt idag, men det är vårt jobb att se in i framtiden och vad som kommer vara viktigt om fem till tio år.

För mer information gällande högmatningsfräsen SBN10 och BNGX sortimentet, klicka här.

 


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
Dormer Pramet AB

Linjegatan 9
302 50 Halmstad
Sverige
Dormer Pramet AB

Bilder och video

Tipsa en kollega

0.091