23948sdkhjf

EC-teknologi i gaspanna för effektiv lokal värmeförsörjning

| Medlemsnyhet | Företag ebm-papst AB

Gaspannor med en effekt på 2 Megawatt ger också positiva miljöeffekter.

Traditionellt har uppvärmning i städer krävt större centrala fjärrvärmeanläggningar och omfattande rörsystem för distributionen av det uppvärmda vattnet. Dessa lösningar kräver stora investeringar och ett problem är de värmeförluster som uppstår under distributionen till de fastigheter som ska värmas upp. Under de senaste åren har det dock skett en teknisk utveckling som resulterat i kraftfulla mindre gaspannor med hög effekt som möjliggör mer decentraliserade värmelösningar. ebm-papst har varit engagerade i denna utveckling genom att ta fram en applikationsanpassad gasfläkt med EC-teknologi. 

Fläkten används i en gaspanna som ger en effekt på upp till 2 Megawatt (2 MW) vilket är tillräckligt för att värma upp både höghus och hela bostadsområden. De lokala värmelösningar som nu är möjliga reducerar kostnaderna, minimerar värmeförlusterna och är även bra för miljön då de reducerar de utsläpp som större anläggningar orsakar. Avsaknaden av en tillräckligt effektiv gasfläkt krävde tidigare att flera gaspannor måste kopplas samman för att man skulle få ut den effekt som nu uppnås med gaspannan med 2 MW effekt...

Läs hela artikeln här!


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige
ebm-papst AB

Tipsa en kollega

0.151