Pressgjuterierna digitaliserar för att öka lönsamheten

| Medlemsnyhet | Företag Swerea SWECAST AB

I ett nytt projekt ska Swerea SWECAST tillsammans med några pressgjuterier försöka att öka tillgängligheten i tillverkningsprocessen. Med hjälp av ny teknik skall man samla in och analysera ”Big Data”.

Därmed får man snabbt information om vad som orsakat ett maskinstopp. Projektet bidrar till ökad leveransprecision och förbättrad lönsamhet hos gjuteriföretagen.

Företagens maskiner och processer kommer att utrustas med olika sensorer och mätutrustningar för att kunna hitta de grundläggande orsakerna till att maskinerna stannar. I förlängningen kan analysen och tolkningen av insamlade data leda till att man kan sätta in förebyggande underhåll utanför planerad produktionstid istället för att åtgärda akuta problem under pågående produktion.

Bakgrunden till projektet är ett uttalat behov från branschen att öka tillgängligheten och därmed också lönsamheten. Pressgjuteriet Comptech i Skillingaryd hoppas på att projektet ska leda till en nystart för deras arbete med de här frågorna.

Tillsammans kan vi skapa ett gemensamt arbetssätt så att vi alla kan bli bättre, säger Elin Nordquist från Comptech.
Svenska underleverantörer måste ständigt utveckla och stärka sin konkurrenskraft och en ökad digitalisering bidrar till denna utveckling, säger Markus Börrisson, projektledare vid Swerea SWECAST.

Företag som deltar i projektet:

  • Comptech
  • Nyströms pressgjuteri
  • Ankarsrum Die Casting
  • RISE SICS

 

Projektledare:
Markus Börrisson
markus.borrisson@swecast.se
070-286 62 70


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
Swerea SWECAST AB

Box 2033
Tullportsgatan 3
550 02 Jönköping
Sverige
Swerea SWECAST AB

Tipsa en kollega

0.162