Skräddarsydda profiler kapar kostnader

| Medlemsnyhet | Företag B.B.S. i Halmstad AB

Extruderade, valsade och kalldragna profiler används t.ex. inom bil,-, flyg-, maskin-, jordbruks-, energi- och verktygsindustrin.

Extrudering av stål är en tillverkningsmetod som ger profiler med snäva toleranser.

Processen lämpar sig mycket väl för små kvantiteter och metoden fungerar både för solida som hålade profiler. Komplexa profiler med mått som ligger nära den slutgiltiga designen kan tillverkas i ett produktionssteg, vilket innebär stora besparingar av råmaterial. 

Därutöver kan man eliminera eller kraftigt minska kostnaderna i de följande bearbetningsstegen. Sammanfattningsvis; ju dyrare stålsort desto större besparing.

Minsta kvantitet ned till 250 kg beroende på material. Kolstål, rostfria stål, nickelbasmaterial och titanlegeringar kan extruderas.
Varmvalsning lämpar sig för större serier då verktygskostnaden är högre än vid extrudering men priset per löpmeter blir oftast lägre.

Både den valsade och extruderade profilen kan fås med snävare toleranser genom en efterföljande kalldragningsoperation.

Kontakta oss för en diskussion om hur en skräddarsydd profil kan anpassas efter era önskemål!

Thomas Johansson                   B.B.S. i Halmstad AB                  tel. 035-179940

 

 

 

 

 

Medlemsnyhet

Företag
B.B.S. i Halmstad AB

Industrivägen 3
302 41 Halmstad
Sverige
B.B.S. i Halmstad AB

Tipsa en kollega

0.054