23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

HANZA expanderar i Finland med nytt förvärv

| Medlemsnyhet | Företag HANZA AB

HANZA Holding AB (publ) har förvärvat Suomen Levyprofiili Oy (”SLP”), en framgångsrik finsk tillverkare av plåtmekanik. Affären är ett viktigt steg i HANZAs pågående arbete att expandera koncernens utvecklingskluster.

SLP har drygt 100 medarbetare och bedriver verksamheten i en modern produktionsanläggning i Joensuu, nära HANZAs övriga fabriker i Finland. Förvärvet kompletterar HANZAs existerande tillverkningsteknologier i Finland, och följer således bolagets affärsmodell att skapa kundvärde genom att knyta samman olika fabriker och erbjuda komplett kontraktstillverkning.

”Regionala och kompletta tillverkningskluster är ett framgångsrecept för våra kunder, vilket blivit speciellt tydligt under pandemin”, säger HANZAs vd Erik Stenfors. ”SLP är ett välskött företag som stärker vårt erbjudande i Finland och vi välkomnar deras duktiga medarbetare till HANZA.”

Säljare av SLP är investerare kopplade till det finska investmentbolaget Helmet Capital Oy. HANZA tillträder omgående och kommer under år 2021 att arbeta med att utveckla och integrera fabrikerna i Finland i nära samarbete med befintliga kunder.

”Vi är glada över att nu ingå i HANZA koncernen, säger Aku Lampola, vd SLP. ”Våra kunder efterfrågar ett bredare tillverkningserbjudande och nu kommer vi att kunna utvecklas snabbare i såväl Joensuu som internationellt tillsammans med andra delar av HANZA koncernen.”

Information om transaktionen och finansiell information
SLP omsätter ca. 150 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 14 MSEK (9,3%). Räntebärande lån exklusive aktieägarlån uppgår till ca. 22 MSEK. Priset för 100 % av aktierna SLP uppgår till ca. 33 MSEK. Vidare övertar HANZA vid tillträdet ett aktieägarlån till SLP om ca 15 MSEK. Värderingen av SLP, inklusive den övertagna fordran, motsvarar därmed ca. 3,4 gånger EBITDA och en EV/EBITDA multipel om ca 5.

Köpeskillingen består av en kontant fast köpeskilling, en kontant tilläggsköpeskilling, samt en aktiedel om 1,8 M aktier i HANZA som emitterats med stöd av årsstämmans bemyndigande. Aktierna omfattas av så kallad lock-up (får ej avyttras) fram till och med den 1 april 2022. Aktiekapitalet ökas därmed med 180 000 kronor och antalet aktier i HANZA efter emissionen uppgår till 32 779 928. Nyemissionen innebär en utspädning om ca. 5,5 %.

Integrationskostnader bedöms uppgå till ca. 6 MSEK och att i huvudsak belasta första kvartalet 2021. Med hänsyn tagen till integrations- och förvärvskostnader bedöms SLPs bidrag till HANZAs rörelseresultat under det första året (år 2021) därmed bli begränsat. Förvärvets fullständiga påverkan på HANZA-koncernen kommer att fastställas genom förvärvsanalysen med anpassning till IFRS, vilken ännu inte är slutförd.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Medlemsnyhet

Företag
HANZA AB

Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Sverige
HANZA AB

Tipsa en kollega

0.078