23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Så kontrollerar du löpvagnarna i ditt traverssystem

| Medlemsnyhet | Företag Movomech AB

I ett traverssystem är den lastbärande löpvagnen en av de viktigaste komponenterna.

En regelbunden kontroll av löpvagnens status och påverkande faktorer i arbetsstationens miljö har stor betydelse för att optimera traverssystemets funktion.

Det är även viktigt för att tillhandahålla en god arbetsplatsergonomi för de operatörer som arbetar med lyfthjälpmedel och manuell hantering.

Läs även: Långtidstest av ny traversskena gav resultat dubbelt upp

För att undersöka löpvagnarnas status och prestanda, föreslår Movomech nedanstående arbetsgång.

1. Lyssna och känn
Lyssna efter svaga missljud, skrap eller gnissel. Löpvagnarna ska löpa tyst, och förflyttningen ska kännas jämn och mjuk längs hela åkbanan.

2. Ta fram teoretisk prestanda
Gör en uppskattning av den teoretiska igångsättningskraften för systemet med hjälp av anvisningar i produktmanualen. Faktorer som påverkar värdet är systemets egenvikt, men även tillbehör som mediaförsörjning i form av kabelvagnar eller kabelsläpkedja.

Projektspecifika belastningsfall kan komma att påverka den start- och förflyttningskraft som behövs, till exempel då en teleskoperande travers monterats i svag bakåtlut för att automatiskt återgå till returläge med hjälp av självrullning då lyftdonet är opåverkat.

3. Jämför med verkligt utfall
Då teoretiska värden tagits fram kan det verkliga utfallet mätas för jämförelse och preliminär diagnos.

Dra lasten i normal hanteringshöjd med en dragbelastningsmätare (dynamometer) för att avgöra hur stor igångsättningskraft och förflyttningskraft* som krävs för förflyttning av lasten. Testet görs normalt fem gånger i en hastighet som motsvarar det reella arbetstempot, varav medianvärdet väljs som utfall.

* Vid förflyttningar kortare än 5 sekunder testas i normalfallet inte förflyttningskraften.

Om värden uppmäts som tydligt avviker från de uppskattade teoretiska krafterna, kan detta ses som en indikation på att prestandan försämrats och att löpvagnarnas status behöver kontrolleras noggrannare, se punkt 4 och 5.

4. Kontrollera löpvagnens löpyta
Kontrollera och rengör vid behov ytan på löpbanan i profilen där vagnen förflyttar sig. Ytan ska vara ren och torr. Smutsiga och nedfettade löpytor kommer för eller senare alltid att påverka traverssystemets prestanda. Använd ett rent och torrt tygstycke.

5. Kontrollera hjul
Demontera vagnarna från skenan och inspektera dem. Sök efter skador, skräp och lagerslitage. Hjulet ska heller inte kasta utan rotera fritt och jämnt utan problem.


Att undersöka löpvagnarnas status utgör en viktig, men inte komplett, del av en underhållsservice för ett lättraverssystem som används till manuell lyfthantering. Hur väl systemet fungerar påverkas även av faktorer som installationsprecision, tillståndet hos ban- och traversprofiler och skarvpunkter, statusen hos tillbehörskomponenter, och så vidare.

För mer information om hur ditt traverssystem bäst kontrolleras och underhålls för en optimal prestanda är du välkommen att kontakta Movomechs serviceavdelning eller din närmaste återförsäljare.


Om Mechrail™ lättraverssystem

Mechrail™ är ett professionellt traverssystem i aluminium som förbättrar arbetsmiljön hos allt från världsledande företag inom bilindustrin till verkstäder och industriföretag inom de flesta branscher. Tack vare ett omfångsrikt tillbehörsprogram, är möjligheterna oändliga vad gäller att skräddarsy traverssystemet efter varje arbetslokal och behov.

Profilerna har utformats för maximal styrka och vridstyvhet i kombination med en mycket låg egenvikt, vilket gör Mechrail till ett mycket lätthanterligt och ergonomiskt traverssystem. Det rullmotstånd operatören upplever under hanteringen är bland de absolut lägsta på marknaden.

Läs mer om Mechrail™ och den nya profilserien här.

 

Medlemsnyhet

Företag
Movomech AB

Kabelvägen 9
291 09 Kristianstad
Sverige
Movomech AB

Tipsa en kollega

0.079