Kategorier
Sätt in kurs nu!

Hittades inte

Kursen hittades inte. Den existerar inte längre.

Relaterade kurser

Lyckas som pro­cessä­gare - ISO 9001:2015, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Per lektion 5 200 SEK exkl. moms

Nya ISO 9001:2015, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 5 200 SEK exkl. moms

VDA 6.3 Pro­cessre­visio­ner, 2 dagar

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 10 200 SEK exkl. moms

Grundkurs i ISO/TS 16949, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 5 200 SEK exkl. moms

Grund­läggan­de kva­litets­ledning, ISO 9001, 2 dagar

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 10 200 SEK exkl. moms

Utbildning och ins­pira­tion

Emballator Lagan Plast AB
341 32 Ljungby
Sverige

Pro­jektgransk­ning

Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR)
2950 Vedbæk
Danmark

Totalt 3 500 DKK exkl. moms

Coaching i kva­litet­sarbej­det

QMS-Consult
8870 Langå
Danmark

Totalt 6 900 DKK exkl. moms

Kva­litets­ledel­se iht. ISO 9001:2015

QMS-Consult
8870 Langå
Danmark

Totalt 6 900 DKK exkl. moms

TS 16949 Specialist

Bureau Veritas
7000 Fredericia
Danmark

Totalt 15 900 DKK exkl. moms

Risk Management

Bureau Veritas
7000 Fredericia
Danmark

Totalt 4 000 DKK exkl. moms

Quality Function Deployment (QFD)

Bureau Veritas
7000 Fredericia
Danmark

Totalt 4 400 DKK exkl. moms

Tipsa en kollega

0.484