Kategorier
Sätt in kurs nu!

Hittades inte

Kursen hittades inte. Den existerar inte längre.

Relaterade kurser

Lyckas som pro­cessä­gare - ISO 9001:2015, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Per lektion 5 200 SEK exkl. moms

Nya ISO 9001:2015, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 5 200 SEK exkl. moms

VDA 6.3 Pro­cessre­visio­ner, 2 dagar

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 10 200 SEK exkl. moms

Grundkurs i ISO/TS 16949, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 5 200 SEK exkl. moms

Grund­läggan­de kva­litets­ledning, ISO 9001, 2 dagar

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 10 200 SEK exkl. moms

Utbildning och ins­pira­tion

Emballator Lagan Plast AB
341 32 Ljungby
Sverige

Coaching i kva­litet­sarbej­det

QMS-Consult
8870 Langå
Danmark

Totalt 6 900 DKK exkl. moms

Sår­barhed­sana­lyse

QMS-Consult
8870 Langå
Danmark

Totalt 3 450 DKK exkl. moms

Scan­dina­vian Quality Conference 2016 ...

Bureau Veritas
7000 Fredericia
Danmark

Totalt 1 025 DKK exkl. moms

Pro­jekte­ringskur­sus i Sik­kerheds­belys­ning

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
2650 Hvidovre
Danmark

Totalt 4 550 DKK exkl. moms

Virk­somheds­tilpas­set kva­litets­kursus ...

QMS-Consult
8870 Langå
Danmark

Kva­litets­ledel­se iht. ISO 9001:2015

QMS-Consult
8870 Langå
Danmark

Totalt 6 900 DKK exkl. moms

Tipsa en kollega

0.607