Kategorier
Sätt in kurs nu!

Hur kan Atlet göra din hantering av farligt gods säkrare?

Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
Löpande anmälan
Hanterar du farligt gods och farliga ämnen? Har du och din personal kunskaper om de risker som finns med respektive ämne? Och vet ni hur ni ska agera vid en olycka? Atlets utbildning i farligt gods och farliga ämnen ger er de kunskaper som behövs för att uppfylla regelverkets krav.

Utbildningen ger de som tar emot, hanterar och sänder iväg farligt gods rätt kunskap för en säker och korrekt hantering. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av ADR och ISO samt i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hantering
Det farliga godset fortsätter att vara farligt även efter att det har lastats av lastbilen. Det är därför av stor vikt att de personer som hanterar farliga ämnen har rätt kunskaper. I utbildningen ingår bland annat allmän kunskap om kemikalier, dokumentationskunskap och olycksutbildning.

Avsändare
Vi går även igenom det lagstadgade ansvaret, vem som har ansvar för vad och hur man som avsändare uppfyller sitt ansvar.

Utbildningsadress

Atlet erbjuder skräddarsydda utbildningar som genomförs på plats hos er.Kontakt information
UniCarriers Sweden
Metallvägen 6
435 82 Mölnlycke
Sverige

Telefon: +46 031-98 40 00
Fax: +46 031-98 41 79


Se hemsidan
Se flera kurser
Se hela profilen

Tipsa en kollega

0.371