Kategorier
Sätt in kurs nu!

Arbetsledarutbildning - kan leda till en tryggare arbetsmiljö

Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
Löpande anmälan
Som ansvarig för arbetet med truckar/liftar/traverser är det mycket man måste tänka på. Vet du som chef vilket ansvar du har? Har ditt företag rätt försäkringar? Vad händer vid en olycka? Arbetar ni rätt enligt kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

Atlets arbetsledarutbildning ger svar på allt detta och mer därtill. Utbildningen passar alla som har en arbetsledande eller granskande roll i truckhanteringen som exempelvis arbetsledare, skyddsansvarig, skyddsombud och truckansvarig.

Arbetsledarutbildningen ger stöd i det dagliga arbetet och hjälper företaget att uppfylla Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om utbildning för dem som övervakar eller leder arbetet. I förlängningen ger detta en säkrare arbetsplats med tryggare personal.

Vad innehåller arbetsledarutbildningen?
Utbildningen innehåller bland annat:
- Regelverken
- Arbetsmiljölagen
- Brottsbalken
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter
- Farliga ämnen – utbildningskrav
- Säker lagermiljö
- Riskbedömning
- Interna instruktioner
- CE-märkning
- Checklista
- Arbetsledningens ansvar
- Försäkringsfrågor
- Trafiklagar

Vilket material ingår i utbildningen?
Följande material ingår i utbildningen:
- Kurskompendium
- AFS 2006:5 Användning av truckar
- AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
- AFS 2006:6 Användning av lyftanordning o lyftredskap
- AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Utdrag ur arbetsmiljölagen
- AV:s Varumottagning, lager och distribution
- AV:s checklista för arbete med truckar

Handledare
Vi har nu även en två-dagars utbildning för den som vill kunna utbilda på företagaet. Utbildningen ger behörighet att utbilda skyddsombud, arbetsledare m.fl. som har en ansvarsbefattning i truck- och lagermiljö samt utfärda utbildningsintyg. Denna utbildning tar sig djupare ner i lagar och föreskrifter och lägger större vikt vid riskbedömning, och uppföljning av denna, på företaget.

Lift/Travers
Nu erbjuder vi även en ansvarsutbildning, för arbetsledare och skyddsombud, med fokus på liftar och traverser enligt 2006:6 29 §. Efter genomgången utbildning kan du utfärda körtillstånd för liftar och travers. Anordnas på företaget vid förfrågan.

Utbildningsadress

Atlet erbjuder skräddarsydda utbildningar som genomförs på plats hos er, eller se våra Kursveckor våren 2014 på vår hemsida: www.atlet.se för att hitta till det utbildningsställe som passar dig bäst.Kontakt information
UniCarriers Sweden
Metallvägen 6
435 82 Mölnlycke
Sverige

Telefon: +46 031-98 40 00
Fax: +46 031-98 41 79


Se hemsidan
Se flera kurser
Se hela profilen

Tipsa en kollega

0.608