Kategorier
Sätt in kurs nu!

Truckkort - truckförarutbildning med Atlet

Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
Löpande anmälan
Visste du att det från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren att utbilda sina truckförare? Alla som kör truck, även om de bara kör några få minuter, räknas som truckförare och ska ha dokumenterad truckförartbildning. Atlets truckförarutbildningar följer alla regler och ger dig truckförare som ökar säkerheten och produktiviteten i din verksamhet.

Alla som kör truck måste enligt lag ha truckutbildning/truckkort. Även om det bara handlar om någon gång då och då. Men en truckförarutbildning är inte bara en skyldighet, utan även en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Dessutom bidrar utbildade truckförare, som är säkra och trygga i sina roller, till att öka effektiviteten och produktiviteten i din materialhantering.

Atlets truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, truckkort B, truckkort C och truckkort D. Genomförd och godkänd truckförareutbildning ger föraren ett utbildningsbevis (vanligen kallad för truckkort/truckkörkort).

Truckutbildning A
Utbildningen ger behörighet för A-truckar samt D1 och genomförs på sammanlagt två dagar, en dag teori och en dag praktik.

Truckutbildning AB
Vi utbildar för alla sorters truckar och ger behörighet A och B. Utbildningen är på tre-fem dagar, två dagar teori och en-tre dagar praktik. Antal dagar beror på den praktiska delen, som är beroende av elevens förkunskaper och antal behörigheter.

Truckutbildning C
Under två dagar, en dag teori och en dag praktik, utbildas eleven på truckar och vissa specialmaskiner som inte omfattas av A- eller B-utbildningen.

Anmälan till truckförarutbildning
Anmäl dig till utbildning för Truckkort A och Truckkort B här. Eller kontakta oss. För utbildning på plats hos er, läs om våra Företagsförlagda utbildningar.

Beställ nytt utbildningsbevis
Efter genomförd och godkänd truckförarkurs får man ett utbildningsbevis. Detta ger behörighet att köra truck, men körtillståndet får man från arbetsledningen. Om du behöver ett nytt kort kan du beställa det av Atlet online eller genom att kontakta oss. Vårt register omfattar deltagare fr.o.m. 1995. Ett nytt kort kostar 300 kr.

Repetitionsutbildning för truckförare
För en trygg och säker arbetsmiljö och en produktiv materialhantering är det viktigt att truckförarkunskaperna hålls levande. Det är därför bra att vana truckförare emellanåt går en repetitionsutbildning. TLP 10 förordar en repetitionsutbildning med 3-5 års mellanrum. Atlets repetitionsutbildning motarbetar inövade dåliga beteenden och ger truckförarna insikt i nya regler, förordningar och lagar samt hanteringssätt som tillkommit sedan deras senaste utbildningstillfälle.

Vad innehåller repetitionsutbildningen?
Utbildningen utgår från fyra grundkapitel:
1. Truckens arbetssätt
2. Skötsel och daglig tillsyn
3. Gods- och materialhantering
4. Trafik- och säkerhetsregler

Om ni har specifika problem, exempelvis frekventa skador på truckar, gods, personal eller ställage, utformar vi en repetitionsutbildning för just era behov. Utbildningen tar normalt 3-8 timmar, beroende på innehåll och omfattning.

Anmälan till repetitionsutbildning
Anmäl dig till repetitionsutbildning genom att kontakta oss. För utbildning på plats hos er, läs om våra Företagsförlagda utbildningar.

Hälsoprogrammet Aktiv
Atlet erbjuder Hälsoprogrammet Aktiv, ett utbildningspaket med övningar som förebygger förslitnings- och belastningsskador hos truckförare.

Anmälan till utbildning av truckförare
Observera i Stockholm!! att vi inte längre är i Kungens Kurva. Fr.o.m. 2013-02-04 har vi teorin i Solna, på konferensanläggningen i f.d. SAS huvudkontor med adress Frösundaviks Allé, och praktiken spm vanligt på resp. företag.

Utbildningsadress

Atlet erbjuder skräddarsydda utbildningar som genomförs på plats hos er, eller se våra Kursveckor våren 2014 på www.atlet.se för att hitta till det utbildningsställe som passar dig bäst.Kontakt information
UniCarriers Sweden
Metallvägen 6
435 82 Mölnlycke
Sverige

Telefon: +46 031-98 40 00
Fax: +46 031-98 41 79


Se hemsidan
Se flera kurser
Se hela profilen

Tipsa en kollega

0.427