Form & Läge, mätmaskin - Eskilstuna

Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)

VEM HAR NYTTA AV ATT GÅ KURSEN?
Du som behöver få en god inblick i vad olika form- och lägekrav innebär
och hur de kan utvärderas. Du arbetar kanske som beredare, konstruktör
eller med mätning och verifiering.

DÄRFÖR BÖR DU GÅ KURSEN!
Kunskapen från kursen är till nytta i ditt dagliga arbete, till exempel vid
produktkravsättning, ritningsgenomgångar, mätberedningsarbete eller
när du i olika situationer ska tolka mätprotokoll.

DET HÄR FÅR DU LÄRA DIG
Kursen bygger på beskrivningar av form- och lägetoleranser i ISO-standarden.
Du får fördjupad kunskap som behövs för att kunna beskriva,
tolka eller kontrollera produktkrav med form- och lägetoleranser. Övningarna
ger dig en god förståelse för kravens praktiska innebörd.
Som konstruktör ger kursen dig den kunskap som du behöver för att
tillämpa en korrekt produktkravsättning.
Du som använder PC-DMIS lär dig hur programvaran hanterar utvärderingar
av form- och lägetoleranser.

KURSLÄNGD
Kurslängden är totalt 4,5 dagar, varav tre dagar genomförs vid något av
våra mätcentrum.

KURSMATERIAL
En detaljerad kursbok och en övningsbok med ett stort antal övningar.

GENOMFÖRANDE

Kursen är uppdelad i två moment:
• självstudier med kursen ”Form & läge, webb”.
• tre kursdagar vid våra mätcentrum i Göteborg och i Eskilstuna.
Lärarledda genomgångar varvas med övningsuppgifter som utförs i
programvaran PC-DMIS i grupper om två personer.

KORTA FAKTA

MÅLGRUPP:
Mättekniker, kontroll-beredare, mätmaskinsprogrammerare
och konstruktörer.

KURSMÅL:
Att ge fördjupat kunnande om formoch
lägetoleranser, skrivsätt, kravens
innebörd och på vilket sätt kraven kan
utvärderas.

FÖRKUNSKAPER:
Grundläggande kunskaper i ritningsläsning.
Konstruktionsvana eller vana
som användare eller programmerare av
mätmaskin.

ÖVRIGT:
För att genomföra självstudiedelen av
kursen behöver du tillgång till en dator
och internet.

PRIS:
15 200 SEK exkl. moms.

YTTERLIGARE INFORMATION:
http://www.hexagonmetrology.se/Produktutbildning_775.htm

Utbildningsadress

Hexagon Metrology Nordic AB
Filargatan 3
EskilstunaKontakt information
Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöks- och leveransadress:
Filargatan 3, 632 29 Eskilstuna

Postadress:
631 81 Eskilstuna
Sverige

Avdelning Utbildning
Telefon: +46 16 160805
Fax: +46 +46 (0) 16 16 08 90


Se hemsidan
Se flera kurser
Se hela profilen

Tipsa en kollega

0.184