Kategorier
Sätt in kurs nu!

Hittades inte

Kursen hittades inte. Den existerar inte längre.

Relaterade kurser

Fallskydd Grundkurs

Svetsmaskinservice Wesslander AB
422 43 Hisings Backa
Sverige

Per lektion 1 595 SEK exkl. moms

Stäl­lage­säker­het

Constructor Sverige AB
400 53 Göteborg
Sverige

Totalt 3 900 SEK exkl. moms

Palls­tällsut­bildning

Källs AB
343 71 Diö
Sverige

Per lektion 3 750 SEK exkl. moms

Säkerhets kurs i kap & slip

Svetsmaskinservice Wesslander AB
422 43 Hisings Backa
Sverige

Fallskydd för industri, bygg och anläggning

Rinman Education AB
712 22 Hällefors
Sverige

Totalt 1 500 SEK exkl. moms

Transport av farligt gods på väg, 1 dag

RSM&CO( Askengren & Co)
412 50 GÖTEBORG
Sverige

Totalt 4 200 SEK exkl. moms

Nya kurser

Svetsmaskinservice Wesslander AB
422 43 Hisings Backa
Sverige

Del 4 - CE Förd­jupning "Säkra styrk­retsar"

JL Safety AB
532 37 Skara
Sverige

Del 3 - CE­DOC-an­vända­rutbild­ning

JL Safety AB
532 37 Skara
Sverige

Del 2 Risk­bedöm­ning i praktiken

JL Safety AB
532 37 Skara
Sverige

Del 1 Grundkurs i Mas­kinsä­kerhet & CE-­märkning

JL Safety AB
532 37 Skara
Sverige

Re­peti­tions Kurs i hjärt- och lungräd ...

Svetsmaskinservice Wesslander AB
422 43 Hisings Backa
Sverige

Tipsa en kollega

0.377