Kategorier
Skicka kompetensen nu!

Förbättringskonsulten hjälper till

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 15 oktober 2016
Audit

Genom en audit får ni en bild av hur väl rustade er organisation är för att ta er an ett arbete med att införa en modern produktionsuppföljning. Vår konsult går på ett strukturerat sätt igenom hur väl samlade ni är i er organisation när det gäller ett antal nyckelfrågor. Resultatet blir en visuell beskrivning och en sammanfattande rapport som tydliggör vilka styrkor och svagheter er organisation inför ett möjligt arbete med att öka produktionseffektiviteten och öka konkurrenskraften.

Lägesanalys

Genom en lägesanalys hjälper vi er att konstatera vilken nivå ni har på era olika arbetsmetoder och rutiner för effektivare produktion och ökad konkurrenskraft. Våra konsulter utgår från fördefinierade mallar och sätter er i ett sammanhang. Bedömningen ev er nivå och utvecklingspotential sätts blir tydligt mätbara och är lätta att visualisera.

KPI-Workshop

Normalt görs en KPI-workshop för att hjälpa er att enas i er organisation om vilka mätetal som bäst stöder er i ert arbete för att fokusera på effektivare produktion och ökad konkurrenskraft.

Förbättringscoach

Med en modern produktionsuppföljning synliggörs möjligheter till förbättringar i produktionen. Utöver att leverera RS-production så erbjuder Good Solutions också hjälp med en förbättringskonsult.

Arbetet börjar med att man gör en analys för att konstatera ett nuläge. I analysen utgår man från ett antal arbetsprocesser/metoder och gör en bedömning av mognadsgrad inom var och en av dem.

För varje uppnådd nivå finns värden att vinna genom t ex ökad tillgänglighet, ökat kvalitetsutbyte, flexibilitet, förutsägbarhet mm. Högre nivå uppnår man med hjälp av ett antal verktyg/metoder/hjälpmedel som kan införas. Tillsammans sätter vi upp en långsiktig arbetsplan.

Ofta känner man att tiden inte räcker till för att genomföra de åtgärder och förändringar man vill utföra. Ni väljer själva hur delaktiga Good Solutions skall vara i det framtida arbetet men det är ofta bra att ha någon att diskutera med och någon som ibland ”eldar på” samt delger verktyg eller metoder som företaget har kraft att genomföra.Leverantör
Good Solutions Sweden AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Sverige

Mikael Persson
Telefon: +46 31781923


Se hemsidan
Se fler kompetenser
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Tipsa en kollega

0.518