Kategorier
Skicka kompetensen nu!

ERP-Integration

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 15 oktober 2016
Återrapporteringsdisciplin är ofta ett bekymmer i tillverkningsindustri. Med RS-Productions TAK/OEE-mätningar samlar man mer eller mindre automatiskt in den information som operatören skall rapportera till ERP-systemet.

Video KB

Med en återrapporteringsintegration mellan TAK/OEE-mätningen och ERP-systemet kan man korta ledtiderna för väntan på rapportering och samtidigt höja kvaliteten på inrapporteringarna.

- Reducerat manuellt arbete
- Säkrad kvalitet på inrapporteringar
- Kortade ledtider och minskad väntan

Den insamlade order- och artikelinformationen är också högintressant för att uppdatera kalkyler i ERP-system med verkliga cykeltider, ställtider, stycktider och effektivitetstal.

Tanken att göra en ERP-koppling kommer ofta ganska lätt men arbetet kan vara desto mer omfattande om man ska koppla i båda riktningarna (återrapportering är komplext). Vår sammantagna erfarenhet är att en återrapporteringslösning alltid kräver en gemensam lösningsdiskussion där också någon med ingående kunskap om ERP-systemet deltar redan från början.

För RS-Production finns färdiga lösningar till de flesta ERP-system som är vanliga i industriell produktion.

- Movex
- Jeeves
- Monitor
- Med flera

Integration med UH-system

En vanligt förekommande föreställning är att större delen av stopptiden (och därmed TAK/OEE-förlusten) är maskin- och underhållsrelaterad. Våra mätningar visar tvärtom att mindre än en femtedel av all stopptid är intressant ur ett drifttekniskt perspektiv.

Förutom att det ofta är en nyttig aha-upplevelse så ger stopptidsuppföljningen mycket bra underlag för maskintekniker att arbeta med förebyggande underhåll.

Med RS-Production får man samtidigt en fin möjlighet att göra en koppling (integration) till sitt UH-system för att ge det information om

- Verkliga drifttider för att planera återkommande jobb utifrån faktiska körtider istället för kalendertid.
- Automatisk export av akuta maskinhaverier och deras orsakerLeverantör
Good Solutions Sweden AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Sverige

Mikael Persson
Telefon: +46 31781923


Se hemsidan
Se fler kompetenser
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Tipsa en kollega

0.566