Asbestanalyser fönsterkitt

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 11 februari 2017

Asbest kan förekomma i fönsterkitt i hus som är byggda eller renoverade mellan åren 1940 och 1982. Det är därför viktigt att man gör en miljöinventering innan man börjar med fönsterrenovering och glasarbeten i hus som är byggda eller renoverade under denna period. Som alltid är det byggherren/beställaren som är skyldig att inventera byggarbetsplatsen före arbetet påbörjas, detta för att hitta miljö- och hälsofarliga ämnen. Om man påträffar asbest skall sanering utföras och det är viktigt att detta görs på ett sådant sätt att fibrerna inte sprids i omgivningen. Ett företag som skall sanera ska ha tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Safe Control Materialteknik har lång erfarenhet av att analysera asbestförekomst i olika byggmaterial. Kontakta oss gärna om ni har frågor på tel 031-65 64 70.

Läs mera om asbest och asbestanalyser på vår hemsida.
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se fler kompetenser
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Tipsa en kollega

0.3