Total Denmark A/S

TOTAL NORDIC - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA OLJEBOLAG

Total Marketing & Services

TOTAL Nordic ingår i Total Marketing & Services, den kommersiella delen av TOTAL-koncernen, världens 4. största oljekoncern. TOTAL Nordic har sitt huvudkontor i Köpenhamn med verksamhet i alla de nordiska länderna (Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island) samt fyra dotterbolag (TOTAL DENMARK A/S – TOTAL SWEDEN AB – TOTAL NORGE AS – TOTAL M&S FINLAND OY).

TOTAL Nordic har varit en viktig aktör på den nordiska marknaden under de senaste 30 åren tack vare sitt omfattande utbud av skräddarsydda tjänster och avancerade produktlösningar inom fyra verksamhetsområden:

 • Smörjmedel för fordon och industri
 • Flygindustri (på Köpenhamns och Oslos flygplatser)
 • Bitumen
 • Specialvätskor

Det lämpliga läget för TOTAL-koncernens produktionsanläggningar i norra Europa med tillhörande lokala logistikanläggningar gör det möjligt för TOTAL Nordic att tillhandahålla konkurrenskraftiga erbjudanden och snabba leveranser överallt i Norden.

TOTAL Nordic har även representationskontor för Lubmarine (marina smörjmedel och fetter) och AS24 (bränsleleverans till transportbolag), två av TOTAL MARKETING & SERVICES specialistavdelningar.

TOTAL Group
TOTAL är den femte största integrerade olje-och energiföretag i världen med mer än 97.000 anställda på fem kontinenter. Vi arbetar efter en integrerad affärsmodell där vi strävar efter att utveckla vår kompetens på alla nivåer i branschen: uppströms, raffinering och petrokemi, handel och sjöfart, marknadsföring och tjänster samt inom ny energi. Detta för att förse världen med energi både idag och i framtiden.

Upstream

Detta område omfattar olje- och gasutvinning, inklusive utveckling och produktion, samt flytande naturgas (LNG).

TOTAL utnyttjar breda kunskaper och mångskiftande praktisk expertis för att möta den ständigt ökande globala efterfrågan och utveckla allt mer komplexa verksamhetsområden.

 • Utvinning och produktion i mer än 40 länder
 • Varje dag produceras mer än 2,35 miljoner fat oljeekvivalenter
 • 13 års säkrade reserver
 • Världens näst största LNG-leverantör
 • Refining & Chemicals

Vi är det första större oljebolaget som verkligen kombinerar raffinering och petrokemi i enda organisation och vi fokuserar på våra mest integrerade anläggningar.

 • Total raffineringskapacitet på 2,1 miljoner fat/dag
 • Delägare i 20 raffinaderier, varav 10 drivs av TOTAL
 • Försäljning av kemikalieprodukter (icke-koncernandel): 19,5 miljarder euro
 • TOTALs petrokemiska produktionskapacitet är 19,7 miljoner ton per år
 • Bland de tio största producenterna av polyeten, polypropylen och polystyren
 • Hutchinson, Bostik, Atotech: tre innovativa specialistföretag i kemisegmentet
 • Trading & Shipping

Handel, inköp, försäljning och transport av olja, samt tillgodose raffinaderiernas behov är TOTAL Trading & Shippings främsta uppgifter.

Verksamhet i 120 länder

 • 9 kontor i hela världen
 • Ett team med 500 medarbetare runt om i världen
 • Ledare när det gäller utveckling av riskhantering av energipriser
 • Marketing & Services

Marketing & Services tillgodoser kundernas mångskiftande behov och tar fram erbjudanden för framtiden inom smörjmedel, drivmedel, nätverk och kort, flygindustrin, bitumen, specialvätskor, tillsatser och specialbränslen (ACS), marina drivmedel, LPG och tunga bränslen.

 • Den främsta leverantören av bitumen i Europa
 • Den femte största leverantören av smörjmedel i världen
 • Närvarande i 150 länder
 • Mer än 15 000 servicestationer
 • Servar mer än tre miljoner kunder per dag på TOTALs stationer

New Energy

Ingår i Marketing & Services sedan 2012

 • Ledande inom solcellsenergi med en ägarandel på 66 % i SunPower
 • Koncentrerad solenergi för Shams anläggning i Abu Dhabi
 • 50 000 solenergiprodukter sålda under 2011
 • Ett sortiment med fyra produkter som i detaljhandeln ligger på mellan 50 och 100 kronor

Utöver Marketing & Services närvaro representeras TOTAL i Norden även av :

Total E&P Norge har funnits i Norge i över 45 år och deltar i utvinning och produktion av olja och gas på den norska kontinentalsockeln. Vi producerade i genomsnitt 275 000 fat oljeekvivalenter under 2012.

Total E&P Denmark driver, med en andel på 80 %, två offshoreprojekt (Nordjylland och Nordsjälland) för utvinning och produktion av skiffergas.

Raffinering och kemikalier
Vår starka närvaro i de nordiska länderna är fokuserad till polyolefiner (polyeten och polypropylen) och polystyren via TOTAL Petrochemicals, världens största integrerade producent av petrokemiska basprodukter (olefiner och aromämnen) och deras derivat. Vi representeras även genom Bostik som är marknadsledare på området för högpresterande lim och tätningsmedel.

Fakta om Total Denmark A/S

Adress
Total Denmark A/S
Aldersrogade 6C, 4.
2100 København Ø
Se på karta

Region
Danmark
Hovedstaden
Københavns Kommune

Telefon: +45 45813701

Fax: +45 45820051

VAT nummer: DK63855618

Anställda: 20-49

Se hemsidan Se finansiell information

Kontaktpersoner

Anja Slot
Direkt telefon: +45 45813701

Tipsa en kollega

0.105